I. Tiếng Việt » Bài 63: em - êm


II. Hướng dẫn Bài 63: em - êm

 em - êm

HS đọc và viết được: em, êm, con tem, sao đêm
Đọc được câu ứng dụng:
Con cò mà đi ăn đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Anh chị em trong nhà

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

vantaynguyen:

em nha

28/11/2021 15:38:39

phuduong:

em em

04/11/2020 15:43:22

nguyenthiphuonglien27011985:

kem

05/12/2021 11:43:40

nguyenthiphuonglien27011985:

kem

05/12/2021 11:43:40

nguyenthiphuonglien27011985:

em dem

05/12/2021 11:43:09

nguyenthiphuonglien27011985:

anh em

05/12/2021 11:42:39

phuduong:

kem

04/11/2020 15:43:36


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt