I. Tiếng Việt » Bài 37: Ôn tập


II. Hướng dẫn Bài 37: Ôn tập

Bài 37: Ôn tập

Dưới đây là giáo án cho tiết học lớp 1, Bài 37 với chủ đề "Ôn tập":

Bài 37: Ôn tập

I. Mục tiêu:

 • Củng cố kỹ năng đánh vần, đọc và viết các từ với âm "ay" và "ây".
 • HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -i và -y
 • Phát triển kỹ năng nghe hiểu và kể chuyện.
 • Rèn luyện trí nhớ qua hoạt động đọc thuộc lòng.

II. Chuẩn bị:

 • Bảng phụ viết sẵn các từ và bài thơ.
 • Hình ảnh minh họa câu chuyện "Cây khế".

III. Phương pháp:

 • Gợi mở, quan sát, thực hành, kể chuyện.

IV. Tiến trình bài học:

1. Kiểm tra bài cũ:

 • Yêu cầu vài học sinh lên bảng đọc lại bài trước.

2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:

 • Giáo viên giới thiệu bài học và mục tiêu của tiết học.

b. Đánh vần:

 • Giáo viên viết các âm "ay", "ây" lên bảng.
 • Học sinh lần lượt đánh vần.

c. Luyện tập:

d. Tập đọc:

 • Giáo viên đọc mẫu các từ "đôi đũa", "tuổi thơ", "mây bay".
 • Học sinh lần lượt đọc theo sau giáo viên.

e. Tập viết:

 • Giáo viên viết mẫu "tuổi thơ", "mây bay" trên bảng.
 • Học sinh viết vào vở theo mẫu.

f. Đọc thuộc bài thơ:

 • Giáo viên chọn một bài thơ ngắn phù hợp với lứa tuổi và giới thiệu cho học sinh.
 • Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng:

  Gió từ tay mẹ

  Ru bé ngủ say

  Thay cho gió trời

  Giữi trưa oi ả.

g. Dựa vào hình kể chuyện:

 • Giáo viên trình bày hình ảnh câu chuyện "Cây khế".
 • Mỗi học sinh lần lượt kể lại câu chuyện dựa trên hình ảnh.

3. Củng cố:

 • Ôn lại các hoạt động trong tiết học.
 • Nhận xét, khen ngợi những học sinh tích cực.

4. Dặn dò:

 • Chuẩn bị bài và học thuộc bài thơ ở nhà.
 • Vẽ tranh minh họa cho câu chuyện "Cây khế".

Tiết học nhằm mục đích ôn tập và củng cố kỹ năng đọc, viết, và kể chuyện thông qua các hoạt động sáng tạo và tương tác.

 

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt