I. Tiếng Việt » Bài 8: l-h


II. Hướng dẫn Bài 8: l-h

Dưới đây là một giáo án mẫu cho tiết học về âm "l" và "h", dành cho học sinh lớp 1 theo sách giáo khoa Tiếng Việt, bài 8. Giáo án này được thiết kế để giúp học sinh nhận biết, đọc và viết được các âm và từ mới, cũng như phát triển lời nói tự nhiên và kỹ năng viết chữ.

Mục tiêu bài học

 1. Kiến thức:
  • Nhận biết được hai âm "l" và "h".
  • Đọc và viết được các từ: lê, hè.
 2. Kỹ năng:
  • Đọc trơn các từ và câu ứng dụng: "ve ve ve, hè về".
  • Viết thạo các chữ cái và từ mới học.
 3. Thái độ:
  • Yêu thích môn học.
  • Hứng thú tham gia các hoạt động lớp học.

Chuẩn bị

 • Giáo cụ: Bảng phụ, bút lông, flashcards của các chữ cái và từ, tranh minh họa câu "ve ve ve, hè về".
 • Phương tiện: Sách giáo khoa, vở tập viết.
 • Mờ trang web gogoedu.vn  phần lớp 1, tiếng việt lớp 1, Bài 8 , l-h chiếu lên màn hình, click và từng từ và từng chữ cho học sinh nghe.

Tiến trình bài học

1. Ổn định lớp (3 phút)

 • Gọi tên và kiểm tra sĩ số học sinh.
 • Giới thiệu bài mới, gây hứng thú cho học sinh.

2. Giới thiệu âm mới (15 phút)

 • Giới thiệu âm "l" và "h": Sử dụng flashcards để trình bày chữ cái và phát âm. Lặp lại nhiều lần và khuyến khích học sinh nhắc lại.
 • Thực hành phát âm: Học sinh lần lượt phát âm các từ "lê", "hè" sau giáo viên.
 • Nhận diện và đọc từ: Sử dụng tranh ảnh minh họa từ "lê", "hè" và yêu cầu học sinh chỉ vào tranh khi đọc từ.

3. Luyện đọc (10 phút)

 • Đọc câu ứng dụng: "ve ve ve, hè về". Giáo viên đọc mẫu, sau đó học sinh đọc theo từng cá nhân và tập thể.
 • Hiểu nghĩa câu: Thảo luận về ý nghĩa của câu, giải thích từng từ trong câu.

4. Tập viết (15 phút)

 • Viết chữ cái: Hướng dẫn học sinh cách viết chữ "l", "h" trên bảng phụ và trong vở.
 • Viết từ: Tập viết các từ "lê", "hè". Giáo viên đi quanh lớp hỗ trợ và sửa lỗi cho học sinh.
 • Kiểm tra bài viết: Nhận xét và sửa lỗi ngay trong giờ.

5. Phát triển lời nói (10 phút)

 • Trò chơi "Tìm từ": Học sinh tìm các đồ vật trong lớp có tên bắt đầu bằng âm "l" hoặc "h".
 • Kể chuyện: Khuyến khích học sinh kể lại một câu chuyện ngắn liên quan đến mùa hè hoặc hoạt động vui chơi.

6. Củng cố - Dặn dò (5 phút)

 • Tổng kết bài học, nhắc lại các từ và âm mới học.
 • Dặn dò học sinh ôn tập và chuẩn bị bài cho buổi học tiếp theo.

Đánh giá bài học

 • Quan sát trực tiếp quá trình tham gia của học sinh.
 • Đánh giá sự tiến bộ qua kết quả bài viết và khả năng đọc.

Bài học này nhằm giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, tăng cường kỹ năng ngôn từ và thể hiện sự sáng tạo trong giao tiếp.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt