I. Tiếng Việt » Bài 48: in-un


II. Hướng dẫn Bài 48: in-un

Bài 48: in-un

Bài 48: in - un

Mục tiêu:

 • Nhận biết và phân biệt được âm "in" và "un".
 • Cải thiện kỹ năng đánh vần, đọc, và viết các từ chứa âm "in" và "un".

1. Đánh vần:

 • Đèn pin: Tập trung vào âm "in".
 • Con giun: Tập trung vào âm "un".

2. Tập đọc:

 • In: Đọc "nhà in", "xin lỗi", nhấn mạnh vào âm "in".
 • Un: Đọc "mưa phùn", "vun xới", nhấn mạnh vào âm "un".

3. Tập viết:

 • Viết từ "in", "un", "đèn pin", "con giun" vào vở, lặp lại ba lần.

4. Đọc được câu ứng dụng:

 • Câu:
  • Ủn à ủn ỉn
  • Chín chú lợn con
  • Ăn đã no tròn
  • Cả đàn đi ngủ.
 • Luyện đọc mẫu, học sinh đọc theo.

5. Phát triển lời nói tự nhiên:

 • Chủ đề: Nói lời xin lỗi.
 • Thực hành cách nói "xin lỗi" trong các tình huống giả định.

Phương pháp giảng dạy:

 • Sử dụng tranh ảnh và ví dụ thực tế để giúp học sinh hình dung.
 • Khuyến khích học sinh tham gia các trò chơi phân biệt âm tiết.

Đánh giá:

 • Quan sát sự tham gia và hiểu biết của học sinh qua hoạt động lớp.
 • Kiểm tra vở để đảm bảo học sinh nắm vững các từ mới.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt