I. Tiếng Việt » Bài 55: eng- iêng


II. Hướng dẫn Bài 55: eng- iêng

Bài 55:  eng- iêng

Bài 55: eng - iêng

1. Đánh vần:

  • Lưỡi xẻng: Đánh vần từng âm tiết, sau đó đọc cả từ.
  • Trống chiêng: Tương tự, đánh vần từng âm tiết rồi đọc cả từ.

2. Tập đọc:

  • eng: Các từ có âm "eng" như "cái kẻng", "xà beng". Học sinh sẽ luyện đọc từng từ.
  • iêng: Các từ có âm "iêng" như "củ riềng", "bay liệng". Tương tự, học sinh luyện đọc từng từ.

3. Tập viết:

  • Viết các từ và âm tiết đã học: "eng", "iêng", "lưỡi xẻng", "trống chiêng". Học sinh cần chú ý viết đúng chính tả và đẹp.

4. Đọc được câu ứng dụng:

  • Học sinh đọc câu: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Giáo viên giải thích nghĩa và cách phát âm.

5. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: ao, hồ giếng

  • Tạo cơ hội cho học sinh kể về những kỷ niệm hoặc câu chuyện liên quan đến ao, hồ, giếng. Giáo viên có thể dẫn dắt học sinh sử dụng các từ mới học trong câu chuyện của mình.

Ghi chú:

  • Đảm bảo học sinh có thể nhận biết và phát âm chính xác các âm tiết.
  • Khuyến khích học sinh thực hành nhiều lần để tăng khả năng nhớ từ và cải thiện kỹ năng đọc viết.

III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt