Tiếng Việt lớp 1 » Bài 55: eng- iêng


Loading...
Bài 55: eng- iêng ↓↑

 eng- iêng

Học sinh đọc và viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng
Đọc được câu ứng dụng:
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân 
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ao, hồ, giếng

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1