I. Tiếng Việt » Bài 24: q-qu, gi


II. Hướng dẫn Bài 24: q-qu, gi

Dưới đây là một giáo án cho lớp 1, bài 24 với chủ đề "q-qu, gi".

Giáo án: Bài 24 "q-qu, gi"

Mục tiêu:

 • Học sinh nhận biết và phân biệt được âm "q", "qu", "gi".
 • Đọc và đánh vần được: chợ quê, cụ già.
 • Viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già.
 • Đọc và hiểu câu ứng dụng: "Chú tư ghé qua nhà cho bé na giỏ cá".
 • Phát triển lời nói tự nhiên với chủ đề nhà quê.

Phương pháp giảng dạy:

 • Kết hợp giảng giải trực quan, luyện tập, đàm thoại và tương tác cả lớp.

Chuẩn bị:

Tiến trình bài học:

 1. Khởi động (5 phút)

  • Hát một bài hát về chủ đề quê hương hoặc gia đình.
  • Gọi học sinh nhắc lại nội dung bài học trước.
 2. Bài mới (40 phút)

  a. Đánh vần (10 phút)

  • Giới thiệu và đánh vần các từ: chợ quê, cụ già.
  • Học sinh lặp lại từng nhóm từ, cùng với giáo viên.

  b. Tập đọc (10 phút)

  • Đọc các từ và câu ví dụ: quả thị, giỏ cá, qua đò, giã giò.
  • Học sinh lần lượt đọc theo sau giáo viên.
  • Giải thích nghĩa của các từ khó và cách phát âm đặc biệt.

  c. Tập viết (10 phút)

  • Viết các chữ cái và từ mẫu trên bảng phụ: q, qu, gi, chợ quê, cụ già.
  • Học sinh thực hành viết vào vở.
  • Giáo viên đi quanh lớp, hỗ trợ và chỉnh sửa cho học sinh.

  d. Đọc câu ứng dụng (5 phút)

  • Giáo viên đọc mẫu câu: "Chú tư ghé qua nhà cho bé na giỏ cá".
  • Học sinh thực hành đọc câu, giáo viên hướng dẫn cách phát âm đúng.
 3. Phát triển lời nói (10 phút)

  • Thảo luận về nhà quê: Học sinh được khuyến khích miêu tả và nói về những điều biết về nhà quê.
  • Thực hiện trò chơi đàm thoại: "Những điều thú vị ở nhà quê". Mỗi học sinh chia sẻ một điều thú vị về nhà quê mà em biết.
 4. Củng cố - Dặn dò (5 phút)

  • Tóm tắt nội dung bài học.
  • Dặn dò học sinh ôn tập các từ vựng và câu đã học tại nhà.

Đánh giá:

 • Đánh giá qua quan sát sự tham gia và tương tác của học sinh trong các hoạt động của bài học.

Giáo án này nhằm giúp học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết và phân biệt các âm "q", "qu", "gi", đồng thời khuyến khích sự phát triển ngôn ngữ thông qua các chủ đề gần gũi và quen thuộc như nhà quê.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Tiếng Việt