Chính Tả lớp 3 » Sao Mai


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Hoài Lam Lam Trường Tiểu học Hiền Quan Tam Nông, Phú Thọ 10 1 00:00:01
Đỗ Hoài Trường Tiểu học Hiền Quan Tam Nông, Phú Thọ 10 1 00:00:00
trần nguyễn duy anh Trường Tiểu học Thịnh Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 8 2 00:06:56
Sao Mai ↓↑

Chính tả:

Nghe - Viết: Sao Mai


Ngôi sao chăm chỉ
Là ngôi sao Mai
Em choàng trở dậy
Thấy sao thức rồi.

Gà gáy canh tư
Mẹ em xay lúa
Lúa vàng như sao
Sao nhòm ngoài cửa.

Mặt trời ửng hồng
Bạn đi chơi hết
Sao Mai còn ngồi
Làm bài mải miết.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính Tả lớp 3