I. Chính Tả » Ngôi nhà chung


II. Hướng dẫn Ngôi nhà chung

Chính tả:

Nghe - Viết: Ngôi nhà chung


     Trên thế giới có hàng trăm nước, hàng nghìn dân tộc khác nhau. Mỗi nước, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng. Nhưng tất cả đều đang sống trong một ngôi nhà chung là trái đất và có chung những việc phải làm. Đó là bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật...


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Phạm An Nhiên LỚP 3 Trường Tiểu học Xuân La Tây Hồ, Hà Nội 10 2 00:00:39
Nguyễn Nhật Thu LỚP 3 Trường Tiểu học Văn An Chí Linh, Hải Dương 10 2 00:15:53

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả