I. Chính Tả » Nhớ bé ngoan


II. Hướng dẫn Nhớ bé ngoan

Chính tả: Tập chép: Nhớ bé ngoan


Đi xa bố nhớ bé mình
Bên bàn cặm cụi tay xinh chép bài
Bặm môi làm toán miệt mài
Khó ghê mà chẳng chịu sai bao giờ

Mải mê tập vẽ, đọc thơ
Hát ru em ngủ ầu ơ ngọt ngào.
Xa con bố nhớ biết bao
Nhưng mà chỉ nhớ việc nào bé ngoan.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Đình Duy LỚP 2 Trường Tiểu học Bà Triệu Hai Bà Trưng, Hà Nội 10 1 00:01:28

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả