Chính Tả lớp 3 » Bài hát trồng cây


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Tô Hiền Trường Tiểu học Đông Á Đông Hưng, Thái Bình 10 1 00:08:36
Bài hát trồng cây ↓↑

Chính tả:

Nhớ - viết: Bài hát trồng cây (Từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày)


Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.

Ai trồng cây
Người đó có ngọn gió
Rung cành cây
Hoa lá đùa lay lay.

Ai trồng cây
Người đó có bóng mát
Trong vòm cây
Quên nắng xa đường dài.

Ai trồng cây
Người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây
Mau lớn lên từng ngày.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính Tả lớp 3