I. Chính Tả » Người lính dũng cảm


II. Hướng dẫn Người lính dũng cảm

Chính tả:

Nghe - Viết: Người lính dũng cảm(từ viên Tướng khoát tay ... cho đến hết)


Viên tướng khoát tay:
 - Về thôi
 - Nhưng như vậy là hèn.
 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.
 Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.
 Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 1 00:00:21
Hà Nhật Long LỚP 3 Trường Tiểu học Chiềng Sinh Sơn La, Sơn La 10 1 00:00:20
Hoàng kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 8 1 00:22:21

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả