I. Chính Tả » Chơi chuyền


II. Hướng dẫn Chơi chuyền

Nghe và viết bài: Chơi chuyền.

Chuyền chuyền một Một, một đôi Chuyền chuyền Hai Hai, hai đôi Mắt sáng ngời Theo hòn cuội Tay mềm mại Vơ que chuyền.

Mai lớn lên Vào nhà máy Công nhân mới Giữa dây chuyền Đón bạn trên Chuyền bạn dưới Mắt không mỏi Tay không rời Chuyền dẻo dai Chuyền chuyền mãi...


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hoàng Đình Quốc Việt LỚP 3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 1 00:08:20
Nguyễn Minh Đức LỚP 3 Trường Tiểu học Nguyệt Đức Thuận Thành, Bắc Ninh 10 1 00:08:18
Lê Trần Anh Thi LỚP 3 Trường Tiểu học Hoàng Diệu Thủ Đức, Hồ Chí Minh 10 1 00:07:34
Hoàng Kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 3 00:15:53
Hoàng kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 6 00:12:23
NGUYỄN NGUYỄN THỊ KIM NGÂN LỚP 3 Trường Tiểu học Yên Thắng A Yên Mô, Ninh Bình 10 9 00:01:56
Bùi Bảo LỚP 3 Trường Tiểu học Tây Cốc Đoan Hùng, Phú Thọ 9 2 00:00:54
Hà Gia Bảo LỚP 4 Trường Tiểu học An Tảo Hưng Yên, Hưng Yên 9 9 00:01:03

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

dangminhkhoidt:

số hai không được viết hoa

25/10/2023 19:08:48


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả