I. Chính Tả » Chị em


II. Hướng dẫn Chị em

Tập chép: Chị em

Chi Em


Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu, buông màn cho em.
Chổi ngoan mau quét sạch thềm,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.
Mẹ về trán ước mồ hôi,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Trần Lê Minh Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học An Hiệp Đức Trọng, Lâm Đồng 10 1 00:06:31
Trần Diệp Chi LỚP 3 Trường Tiểu học Cổ Dũng Kim Thành, Hải Dương 10 1 00:16:46
Hoàng Đình Quốc Việt LỚP 3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 2 00:08:54
Hồ Phi Lâm LỚP 3 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A Hoàng Mai, Nghệ An 10 2 00:01:20
Nguyễn Minh Đức LỚP 3 Trường Tiểu học Nguyệt Đức Thuận Thành, Bắc Ninh 8 1 00:01:26
Phạm An Nhiên LỚP 3 Trường Tiểu học Xuân La Tây Hồ, Hà Nội 7 4 00:01:11
Nguyễn Bình LỚP 2 Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây, Hà Nội 6 3 00:00:01

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

dangminhkhoidt:

uowts ]

31/10/2023 19:37:44

dangminhkhoidt:

ngu

31/10/2023 19:37:59


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả