I. Chính Tả » Chiếc áo len


II. Hướng dẫn Chiếc áo len

Tuần 3:

Chính tả: Nghe - Viết: Chiếc áo len (đoạn 4)

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng vì xấu hổ vì mình đã vờ ngủ.
Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: "Con không thích chiếc áo len đó nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em."


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
NGUYỄN NHƯ QUỲNH LỚP 3 Trường Tiểu học Tân Lộc Lộc Hà, Hà Tĩnh 8 2 00:08:15
Hà Nhật Long LỚP 3 Trường Tiểu học Chiềng Sinh Sơn La, Sơn La 8 2 00:01:06

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả