I. Chính Tả » Vẽ quê hương


II. Hướng dẫn Vẽ quê hương

Chính tả: Nhớ viết bài: Vẽ quê hương (từ đầu đến Em tô đỏ thắm)


Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm.

Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ...

Em quay đầu đỏ
Vẽ nhà em ở
Ngói mới đỏ tươi
Trường học trên đồi
Em tô đỏ thắm

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Khánh Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Tân Lập Sông Lô, Vĩnh Phúc 10 6 00:03:35

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả