I. Chính Tả » Nhớ lại buổi đầu đi học


II. Hướng dẫn Nhớ lại buổi đầu đi học

Chính tả: Nghe - Viết(từ Cũng như tôi ... đến hết)

Nhớ lại buổi đầu đi học


Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn khánh ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Lập Sông Lô, Vĩnh Phúc 10 1 00:06:58

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả