I. Chính Tả » Người Nhát Nhất


II. Hướng dẫn Người Nhát Nhất

Chép mẫu chuyện sao vào vở. Nhớ điền những dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp

Người Nhát Nhất


Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về, cậu nói với mẹ:
- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.
    Mẹ ngạc nhiên:
- Sao con lại nói thế?
    Cậu bé trả lời :
- Vì cứ mỗi khi qua đường bà lại nắm chặt lấy tay con.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả