Chính Tả lớp 3 » Nghệ nhân Bát Tràng


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hoàng Kim Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 10 00:10:25
Đỗ Hoài Lam Lam Trường Tiểu học Hiền Quan Tam Nông, Phú Thọ 10 1 00:00:01
Tô Hiền Trường Tiểu học Đông Á Đông Hưng, Thái Bình 10 3 00:10:46
Đỗ Hoài Trường Tiểu học Hiền Quan Tam Nông, Phú Thọ 9 2 00:00:52
Kiều Vũ Diệp Vy Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 8 3 00:09:52
Nghệ nhân Bát Tràng ↓↑

Chính tả:

Nghe - Viết : Nghệ nhân Tát Tràng


Em cầm bút vẽ lên tay
Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa
Cánh cò bay lả, bay la
Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng
Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng lất phất hạt mưa
Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn
Hài hòa đường nét hoa văn
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Chính Tả lớp 3