I. Chính Tả » Đối đáp với vua


II. Hướng dẫn Đối đáp với vua

Chính tả: 

Nghe - Viết: Đối đáp với vua ( (từ Thấy nói là học trò … đến người trói người.)


Thấy nói là học trò, vua ra lệnh cho cậu phải đối được một vế đối thì mới tha. Nhìn thấy trên mặt hồ lúc đó có đàn cá đang đuổi nhau, vưa tức cảnh đọc vế đối như sau:
                      Nước trong leo lẻo cá đớp cá
Chẳng cần nghĩ ngợi lâu la gì, Cao Bá Quát lấy cảnh mình đang bị trói, đối lại luôn:
                     Trời nắng chang chang người trói người.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 1 00:00:34

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả