I. Chính Tả » Gió heo may


II. Hướng dẫn Gió heo may

Chính tả: Nghe - Viết : Gió heo may


     Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu. Cái nắng gay gắt những ngày hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi… Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn khánh ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Lập Sông Lô, Vĩnh Phúc 10 1 00:07:15
vũ Xuân mai LỚP 3 Trường Tiểu học Tiền Phong Gia Lâm, Hà Nội 10 3 00:15:44
Phạm An Nhiên LỚP 3 Trường Tiểu học Xuân La Tây Hồ, Hà Nội 10 5 00:03:15

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả