I. Chính Tả » Ở lại với chiến khu


II. Hướng dẫn Ở lại với chiến khu

Chính tả: Nghe - Viết: Ở lại với chiến khu (từ Bỗng một em ... đến hết)


Bỗng một em cất tiếng hát, cả đội đồng thanh hát vang:
        “Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
         Nào có mong chi đâu ngày trở về
         Ra đi, ra đi bảo tồn sông núi
         Ra đi, ra đi thà chết không lui.”
Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả