I. Chính Tả » Bận


II. Hướng dẫn Bận

Chính tả: Nghe - viết: Bận (từ Cô bận cấy lúa… đến hết)


Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đời chung.
 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Trần Hải Nam LỚP 3 Trường Tiểu học Chúc Sơn A Chương Mỹ, Hà Nội 10 1 00:06:38
Cao Thảo Ly LỚP 1 Trường Tiểu học Dliê Ya Krông Năng, Đắk Lắk 10 1 00:00:29
Nguyễn Đình Duy LỚP 2 Trường Tiểu học Bà Triệu Hai Bà Trưng, Hà Nội 10 1 00:01:31
Kiều Vũ Diệp Vy LỚP 2 Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 1 00:06:51
Hoàng kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 2 00:17:16
Trần Diệp Chi LỚP 3 Trường Tiểu học Cổ Dũng Kim Thành, Hải Dương 10 3 00:11:46
Kiều Vũ Minh Uyên MẪU GIÁO Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 4 00:07:40
Hồ Phi Lâm LỚP 3 Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A Hoàng Mai, Nghệ An 10 8 00:01:50
Nguyễn Vũ Bảo Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Lê Chân, Hải Phòng 9 3 00:06:55
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 8 2 00:01:05
Phùng Phùng Gia Hiếu LỚP 3 Trường Tiểu học Thu Thuỷ Cửa Lò, Nghệ An 7 1 00:00:16

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả