I. Chính Tả » Bài tập làm văn


II. Hướng dẫn Bài tập làm văn

Chính tả: Nghe - Viết:(trang 48 SGK lớp 3 tập 1)

Bài tập làm văn


Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đí là việc bạn đã nói trong bài văn.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Bùi Đào Phương Linh LỚP 2 Trường Tiểu học Đan Phượng Đan Phượng, Hà Nội 10 1 00:11:43
phạm Trung LỚP 2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hòa Bình, Hòa Bình 10 4 00:12:32

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả