I. Chính Tả » Cậu bé thông minh


II. Hướng dẫn Cậu bé thông minh

Chính tả lớp 3: Tập chép bài "Cậu bé thông minh" (từ Hôm sau ... đến để xẻ thịt chim)

Muôn tâu, vậy sao Đức Vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ?
Vua bậc cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lại một lần nữa.
Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẽ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, và nói:
Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi một chiếc kim này thành con dao thật sắc để xẻ thịt chim.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Võ Diệp LỚP 3 Trường Tiểu học Hành Trung Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 10 1 00:01:06
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 1 04:39:45
Hoàng Đình Quốc Việt LỚP 3 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 2 00:09:25
Nguyễn Châu LỚP 2 Trường Tiểu học Vinh Thái Phú Vang, Thừa Thiên Huế 10 2 00:11:32
Bùi Bảo LỚP 3 Trường Tiểu học Tây Cốc Đoan Hùng, Phú Thọ 10 4 00:01:18
Phạm Vũ Hoàng Ân LỚP 3 Trường Tiểu học An Viên Tiên Lữ, Hưng Yên 10 7 00:11:16

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

luxurydinhto:

viết xong r mà bảo chx viết xong là sao?

03/11/2023 20:32:19


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả