I. Chính Tả » Ai có lỗi


II. Hướng dẫn Ai có lỗi

Chính tả:

Nghe - Viết: Ai có lỗi (đoạn 3)

     Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc là vì cậu đa vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hoàng kim LỚP 3 Trường Tiểu học Lưu Phương Kim Sơn, Ninh Bình 10 1 00:02:10
Trần Hải Yến LỚP 2 Trường Tiểu học Phú Hộ Phú Thọ, Phú Thọ 10 2 00:14:27
Đặng Minh Khôi Minh Khôi LỚP 3 Trường Tiểu học Đồng Trúc Thạch Thất, Hà Nội 10 3 00:00:11
Nguyễn Phương Thùy LỚP 3 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thủ Đức, Hồ Chí Minh 10 4 00:16:12
Hoàng Nhung LỚP 2 Trường Tiểu học Tứ Trưng Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 10 5 00:12:37

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả