I. Chính Tả » Dòng suối thức


II. Hướng dẫn Dòng suối thức

Chính tả: Nghe - Viết: Dòng suối thức


Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây
Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.

Chỉ còn dòng suối lượn quanh
Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Pham Thanh Dat LỚP 3 Trường Tiểu học Tân Thành 1 Lai Vung, Đồng Tháp 10 1 00:05:12
Đỗ Hoài Lam Lam LỚP 3 Trường Tiểu học Hiền Quan Tam Nông, Phú Thọ 10 1 00:00:00
Nguyễn Minh Quyên LỚP 3 Trường Tiểu học Núi Thành Hải Châu, Đà Nẵng 10 4 00:04:46

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính Tả