LỚP 2


Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần Vòng 1: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần

Luyện thi olympic toán lớp 2

Ôn tập các số trong phạm vi 100

Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, để các ô lần lượt bị xóa khoải bảng. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.

Luyện tập
Vòng 2: Chọn các cặp số có kết quả bằng nhau Vòng 2: Chọn các cặp số có kết quả bằng nhau

Cộng trừ các số trong phạm vi 100, không nhớ

Bài 1: Chọn các cặp số có kết quả bằng nhau

Bài 2: Điền vào ô trống chữ số để được phép tính đúng

Luyện tập
Vòng 3: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần Vòng 3: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần

Chú ý nội dung chương trình:

+ Phép cộng có nhớ

+ Phép trừ không nhớ

Luyện tập
Vòng 4: Tăng dần Ki-lô-gam, Đề-xi-mét, Xăng-ti-met Vòng 4: Tăng dần Ki-lô-gam, Đề-xi-mét, Xăng-ti-met

Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần, nếu chọn đúng các ô sẽ biến mất

  1. Cộng trừ ki-lô-gam
  2. Cộng trừ đề-xi_mét, xăng-ti-met
  3. Nếu chọn sai quá 3 lần thì bảng sẽ khởi lại lại bài mới
  4. Bạn có 20 phút để hoàn thành bài này.

Bài 2: 

  • Điền số thích hợp vào _____
  • Bấm chuột vào _____ rồi nhập từ bàn phím
  • Bài này không chơi được trên các thiết bị di động, vì chưa hỗ trợ nhập từ bàn phím.
Luyện tập
Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau

Tìm x ở hai ô có kết quả bằng nhau

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Luyện tập
Vòng 6: Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách Vòng 6: Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách

Câu 1: - Chọn các ô số có giá trị tăng dần theo khoản cách.(dm,cm)

Câu 2: Bài toán: 

Hiện nay tổng số tuổi của bố An và mẹ An là ..., biết bố An ... tuổi. Hỏi mẹ An mấy tuổi?
Nhà bác Ba nuôi tất cả 100 con cả gà và vịt, trong đó có ... con gà. Hỏi nhà bác Ba nuôi bao nhiêu con vịt?
Bao gạo bé nặng ...kg, bao gạo lớn nặng hơn bao gạo bé ...kg. Hỏi bao gạo lớn nặng bao nhiêu ki-lô-gam
Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số, mà 2 chữ số của mỗi số đó kém nhau ... đơn vị
Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số đó bằng ...
...
 
Luyện tập
Vòng 7: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian. Vòng 7: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian.

Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần theo thời gian trong một ngày.

Các bài toán đố lớp hai: đòi hỏi các em phải suy luận tính toán thật tốt

Một cửa hàng buổi sáng bán được 35kg gạo, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 9kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

...

Các em phải làm đi làm lại nhiều lần để đạt điểm 10.

Luyện tập
Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5 Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

- Luyện thi Violympic toán lớp hai, ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5

- Giúp học sinh tính nhanh

Bài 2: Kéo thả các số cho trước phía trên vào các ô trống thích hợp phía dưới, để được dãy tính đúng.

Luyện tập
Vòng 9:  Tìm phép tính có kết quả bằng nhau Vòng 9: Tìm phép tính có kết quả bằng nhau
Bài 1:Số học sinh lớp 2A là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng 2 số của nó là 5. Biết số bạn học sinh Nam là 28. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn Nữ?
Trả lời: Số bạn nữ lớp 2A là ... bạn
Bài 2: Biết thứ 7 tuần này là ngày 15. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?
Trả lời: Thứ năm tuần sau là ngày...
Bài 3: Có một thùng dầu, nếu đựng vào can 3l thì được 10 can và còn thừa 1l. Hỏi thùng dầu đó có bao nhiêu lít dầu?
Luyện tập
Vòng 10:  Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau Vòng 10: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau

Luyện thi violympoc toán lớp 2 vòng 10:

Bài 1: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau. Phép chia kết hợp với phép cộng, phép trừ mọt cách ngẫu nhiên

Bài 2: Toán đố: 

Giúp học sinh phát triễn tư duy, suy luận logic, cẩn thận trong tính toán, nội dung bám sát nội dung luyện thi olypic, các con số được thay đổi trong phạm vi toán lớp 2, học bảng nhân và chia, các em cần làm đi làm lại nhiều lần để đạt được kết quả 100/100 điểm.

 

Luyện tập
Vòng 11: Kéo thả phép chia Vòng 11: Kéo thả phép chia

Bài 1: Em hãy tìm 2 cặp ô chứa số có chứa giá trị a bằng nhau.

Bài 2: Kéo thả phép chia

Luyện tập
Vòng 12: Tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau. Vòng 12: Tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau.

Luyện thi Olympic

- Ôn tập suy luận các bài toán khó lớp 2, giúp học sinh suy luận tốt, tính toán nhanh

- Đây là vòng thi dành cho học sinh giỏi khá, để đạt điểm cao khi thi

Luyện tập
Vòng 13: Sắp xếp số có 3 chữ số tăng dần Vòng 13: Sắp xếp số có 3 chữ số tăng dần
Số có 3 chữ số
- Sắp xếp số có 3 chữ số
- Bài toán:
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số:
- Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4?
Luyện tập
Vòng 14:  Làm quen với số có 3 chữ số Vòng 14: Làm quen với số có 3 chữ số

- Toán lớp hai, Làm quen với số có 3 chữ số

- Phân tích số có 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Bài toán: - Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng bằng 3

 

Luyện tập
Vòng 15: Cộng trừ số có 3 chữ số(không nhớ) Vòng 15: Cộng trừ số có 3 chữ số(không nhớ)

+ Bài 1: Cộng trừ số có 3 chữ số(không nhớ)
Chọn các số theo thứ tự tăng dần

. + Bài 2:
    Hướng dẫn cách chơi: Bạn dùng các phím mủi tên để di chuyển con thỏ đi đến củ cà rốt, trên đường đi bạn gặp chướng ngại vật là mỗi viên kim cương, bạn phải trả lời câu hỏi để vượt qua chúng. Bạn nhớ tranh cục đá trên đường đi.
Bạn cố gắng phá hết những viên kim cương càn nhiều thì điểm càn cao, những chỗ bạn đã đi qua đánh dấu bởi dấu chân của bạn.
Chúc bạn thành công và vui học với bài học này. Nếu có nội dung sai vui lòng thông báo bằng email đến: minhviendn@gmail.com
Cảm ơn bạn rất rất nhiều, nếu bạn phản hồi, hoặc bình luận trực tiếp tại nút "Bình Luận". Chúng tôi sẽ xem xét và sữa ngay.

Luyện tập