Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 14: Làm quen với số có 3 chữ số


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Vũ Huy Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 90 1 00:05:20
Đặng Ngọc Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội 60 1 00:33:21
Nguyễn Sơn Lâm Trường Tiểu học Lê Văn Tám Tuyên Quang, Tuyên Quang 50 1 00:18:21
Nguyễn Út Trường Tiểu học Nhân Đạo Sông Lô, Vĩnh Phúc 50 3 00:00:10
Hoàng Diễm Châu Trường Tiểu học Lơ Ku 1 Kbang, Gia Lai 40 2 00:00:11
Vòng 14: Làm quen với số có 3 chữ số ↓↑

- Toán lớp hai, Làm quen với số có 3 chữ số

- Phân tích số có 3 chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Bài toán: - Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng bằng 3

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Luyện thi Violympic lớp 2