I. Luyện thi Violympic » Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau


II. Hướng dẫn Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau

Vòng 5:Tìm x trong 2 ô có kết quả bằng nhau

Tìm x ở hai ô có kết quả bằng nhau

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Đức Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Mạn Lạn Thanh Ba, Phú Thọ 100 1 00:02:19
Lương Diệp Chi LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Phủ Lý, Hà Nam 100 1 00:04:43
HOÀNG TRUNG HIẾU LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Trường Tĩnh Gia, Thanh Hóa 100 1 00:05:20
Đinh Thuỳ Chi LỚP 2 Trường Tiểu học Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội 100 1 00:02:34
Nguyễn Sơn Lâm LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Tuyên Quang, Tuyên Quang 100 1 00:07:47
VO HOANG MINH TRI LỚP 2 Trường Tiểu học Bình Trị 2 Bình Tân, Hồ Chí Minh 100 1 00:08:32
Do Huyen Anh LỚP 2 Trường Tiểu học Đồng Thịnh Sông Lô, Vĩnh Phúc 100 1 00:04:40
Nguyễn Lê Thảo Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Đồng Văn Duy Tiên, Hà Nam 100 1 00:08:42
Luu Tan Nam LỚP 1 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Liên Chiểu, Đà Nẵng 100 1 00:14:43
Nguyễn Lê Tiểu Muội LỚP 1 Trường Tiểu học Thị trấn A Thới Bình, Cà Mau 100 1 00:01:26
Pham Hai ha LỚP 2 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Ân Thi, Hưng Yên 100 1 00:02:39
Nguyễn Thu Trang LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Bái Thọ Xuân, Thanh Hóa 100 1 00:01:31
Bùi Thanh Vân Vân LỚP 2 Trường Tiểu học Quyết Tiến Tiên Lãng, Hải Phòng 100 1 00:05:32
Phan Ling LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Ngô Quyền, Hải Phòng 100 1 00:01:58
Phạm Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Khánh Vân Yên Khánh, Ninh Bình 100 1 00:01:33
tran linh LỚP 2 Trường Tiểu học An Lợi Long Thành, Đồng Nai 100 1 00:04:05
trần hân LỚP 2 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Năm Căn Năm Căn, Cà Mau 100 1 00:11:54
Tô Minh LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng, Hà Nội 100 1 00:05:02
NGUYEN BAO CHAU LỚP 2 Trường Tiểu học Nam Hồng Bắc Giang, Bắc Giang 100 1 00:04:07
Nguyễn Minh An LỚP 2 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng, Hà Nội 100 2 00:03:16

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Luyện thi Violympic