LỚP 2

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Trắc nghiệm toán lớp 2 một trong những nội dung đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là chuyển từ hình thức kiểm tra tự luận sang kiểm tra trắc nghiệm, khách quan hơn.

Luyện tập
SỐ HẠNG - TỔNG

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 2: SỐ HẠNG - TỔNG Các phép toán về số hạng, tổng

Luyện tập
ĐỀ XI MÉT và XĂNG TI MÉT

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 3: ĐỀ XI MÉT và XĂNG TI MÉT

Trắc nghiệm toán lớp hai phép cộng trừ đề-xi-mét(dm) và xăng-ti-mét(cm)

1dm=10cm

a) Bạn Bình cao 12 ......

b) Một gang tay của người lớn dài khoảng 2 ......

c) Cây bút chì dài khoảng 15 ......

 

 

Luyện tập
SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU

Chương 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 4: Toán lớp 2: Số bị trừ, số trừ, hiệu.

Luyện tập
Bài 1: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10; 26+4; 36+24

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 1: Phép cộng có tổng bằng số tròn chục dạng 10; 26+4; 36+24

Luyện tập
Bài 2: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9+5; 29+5; 49+6

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 

Bài 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng 9 cộng với một số 9+5; 29+5; 49+6

Luyện tập
BÀI 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 3: 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8+5; 28+5; 48+6

Luyện tập
Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25

Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?

Luyện tập
Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25

Bài toán: Một phép cộng có tổng bằng 16. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Luyện tập
Bài 6: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 6: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Người ta chuyển 12 lít nước mắm từ thùng to vào các thùng loại 2 lít và 3 lít. Hỏi được bao nhiêu thùng 2 lít? Bao nhiêu thùng 3 lít?

Luyện tập
Bài 7: TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

Chương 3  PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 7 TÌM SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG - SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

Trong những nội dung đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh là chuyển từ hình thức kiểm tra tự luận sang kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.

Để giúp học sinh từng bước tiếp cận với hình thức kiểm tra mới chúng tôi biên soạn phần mềm "BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 2" dựu trên cấu trúc chương trình sách giáo khoa Toán Lớp 2, với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, như đúng sai, điền vào chổ trống. Chúng tôi tin rằng website http://gamechocon.com này góp phần giúp học sinh học tốt hơn môn Toán cũng như mấy môn khác.

Luyện tập
Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 8: 11; 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ - TÌM SỐ BỊ TRỪ

Các dạng bài toán 11, 12 ... 91, 92 trừ đi một số, các dạng bài tập đúng, sai, điền đấu cộng(+) hoặc trừ(-), tìm x, xác định số bị trừ, số trừ, hiệu. bài toán dạng: Có một thùng dầu người ta rót ra 27 lít, còn lại trong thùng 18 lít. Hỏi thùng dầu có bao nhiêu lít?

Luyện tập
Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
 
Bài 9: 13; 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ - TÌM SỐ BỊ TRỪ
Bài toán lớp 2: Lớp 2A có 34 học sinh. Lớp 2A nhiều hơn lớp 2B 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
Luyện tập
Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  Bài 10: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

Toán lớp 2 online, làm toán trực tiếp trên web site, hỗ trợ tất cả các thiết bị, chỉ cần trình duyệt có hỗ trợ html5, nội dung dựa vào sách giáo khoa bài tập toán lớp 2

Bài tập toán trắc nghiêm lớp 2: Hai số có hiệu bằng 48, nếu giữ nguyên số trừ, và giảm số bị trừ 19 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
a. 67; b.57; c. 29; d. 39
Luyện tập
Bài 11 : THÁNG, NGÀY, GIỜ
Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  Bài 11: THÁNG, NGÀY, GIỜ
Toán lớp 2 bài học ngày giờ tháng
Bé học xem giờ, tính toán, ngày thứ trong tuần, giúp học sinh biết tháng thiếu, tháng đủ, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
Luyện tập
Bài 12: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Toán lớp 2: Chương 4 ÔN TẬP

Bài 12: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ

A. Bài tập trắc nghiệm toán lớp 2

B. Điền chữ số hoặc dấu vào ô trống

C. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống

Chú ý: Bấm 2 lần vào ô trống để thay đổi Đ hay S, nếu là dấu cộng(+) hoặc trừ(-) bấm 2 lần để thay đổi dấu.

Luyện tập
Bài 13 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI TOÁN

Chương 4 Ôn Tập

Bài 13: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC, ĐO LƯỜNG VÀ GIẢI TOÁN

Toán lớp 2 về hình học

Toán lớp 2 về đo lường

Toán lớp 2, ôn tập về thứ, ngày tháng năm, học xem lich.

 Xem tờ lịch trên. Hãy cho biết ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 11 là ngày nào?

Luyện tập
Bài 14: PHÉP NHÂN - BẢNG NHÂN 2; 3; 4; 5

Chương 5 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 14: PHÉP NHÂN - BẢNG NHÂN 2; 3; 4; 5

Toán lớp 2, Phép nhân và phép chia: Để làm bài tập tốt đề nghị các em học thuộc bảng cửu chương 2, 3, 4, 5

Các bài toán dạng : Mỗi lần Dũng xách được 4 lít nước, Dũng xách tất cả là 6 lần. Hỏi Dũng xách được bao nhiêu lít nước?

 

Luyện tập
Bài 15 PHÉP CHIA - BẢNG CHIA 2; 3; 4; 5

Chương 5 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Toán lớp 2, học kỳ 2, Phép chia 2, phép chia 3, phép chia 4, phép chia 5

Phép chia, toán lớp 2

Bài tập phép chia toán lớp 2

Luyện tập
Bài 16: GIỜ PHÚT - CHU VI TAM GIÁC, TỨ GIÁC

Chương 5 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 16: GIỜ PHÚT - CHU VI TAM GIÁC, TỨ GIÁC

Toán lớp 2:

  • Học xem giờ
  • Tính độ dài đường gấp khúc
  • Tính chu vi tam giác
  • Tính chu vi tứ giác

Ví dụ: 

Bố đi từ nhà đến cơ quan khoảng 20 ....

Mẹ làm một ngày khoảng 8 ...

Một hình tam giác có chu vi là 12cm, biết độ dài của một cạnh là 5cm. Tổng độ dài hai cạnh còn lại là:

Luyện tập
Bài 17 CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 17 Các số trong phạm vi 1000

Các dạng bài toán lớp 2 các số trong phạm vi 1000

  • Viết đọc số có ba chữ số
  • Phân tích số có ba chữ số thành hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị
  • Số lớn nhất có 3 chữ số, số nhỏ nhất có 3 chữ số
  • Số liền trước, số liền sau.
Luyện tập
Bài 18: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ(KHÔNG NHỚ)

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 18: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ(không nhớ)

 Một cửa hàng bán đươc 455kg gạo, còn lại 243kg. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kilôgam gạo?

Hai thùng dầu chứa tổng cộng 236 lit, thùng thứ nhất chứa 123 lit. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập
Bài 19: MÉT, KILÔMET, MILIMET - TIỀN VIỆT NAM

Chương 6: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bài 19: mét, kilômet, milimet, tiền việt nam

Bài toán:  An có một tờ tiền loại 500 đồng và hai tờ tiền loại 200 đồng. Hỏi An có tất cả bao nhiêu tiền?

Luyện tập
Bài 20: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Chương 7 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 20: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

- Phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia

Cấu trúc đề thi: gồm có 3 phần, 3 dạng bài tập:

A. Chọn câu trả lời đúng trong 4 câu A, B, C, D

B. Điền dấu hoặc số thích hợp vào ô trống

C. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Luyện tập