I. Toán » Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25


II. Hướng dẫn Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 4: 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ 7+5; 47+5; 57+25

Ví dụ: An có một số bi xanh và bi đỏ. Biết tổng số bi của An ít hơn 10, số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi An có bao nhiêu bi đỏ và bao nhiêu bi xanh?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Quang Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Mỹ Tho, Tiền Giang 10 1 00:27:03
PHẠM BÁ TUẤN ANH LỚP 2 Trường Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội 10 1 00:22:57
do hoang hai LỚP 1 Trường Tiểu học Liên Hoa Phù Ninh, Phú Thọ 10 1 00:36:47
Trần Minh Quang LỚP 2 Trường Tiểu học Bồ Đề Long Biên, Hà Nội 10 1 00:24:53
Nguyễn Trần Thái Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Võng La Đông Anh, Hà Nội 10 1 00:14:36
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:11:33
Nguyễn Minh Khang LỚP 2 Trường Tiểu học Phúc Khánh Thái Bình, Thái Bình 10 1 00:03:30
Nguyen Kate LỚP 2 Trường Tiểu học Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội 10 1 00:48:29
Nghiêm Thư LỚP 2 Trường Tiểu học Châu Giang B Duy Tiên, Hà Nam 10 1 00:20:51
ĐỖ MINH KHANG LỚP 2 Trường Tiểu học Mai Trung 1 Hiệp Hòa, Bắc Giang 10 1 00:15:37
Quế Đình Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuần Giáo Tuần Giáo, Điện Biên 10 1 00:29:33
Nguyễn Hữu Minh Quân LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Chương, Nghệ An 10 1 00:13:12
Dương Mai chi LỚP 2 Trường Tiểu học Dương Quang Gia Lâm, Hà Nội 10 1 00:36:22
Trần Thảo Nguyên LỚP 3 Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo, Hải Phòng 10 1 00:15:26
Nguyễn Nhật Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Đông Cẩm Mỹ, Đồng Nai 10 1 00:31:56
Đinh Tiến Văn LỚP 1 Trường Tiểu học Đại Hùng Ứng Hòa, Hà Nội 10 1 00:11:43
Nguyễn Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thịnh Đán Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:54:24
Phạm Anh Tuấn 2G Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện Thanh Miện, Hải Dương 10 1 00:17:23
Tran Thang Long LỚP 2 Trường Tiểu học Sơn Đông Lập Thạch, Vĩnh Phúc 10 1 00:24:18
tran duc anh LỚP 2 Trường Tiểu học Đồng Hướng Kim Sơn, Ninh Bình 10 1 00:45:12

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

alicejeon3108:

có nhiều chỗ vô lý

29/06/2021 16:02:33


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán