I. Toán » Bài 6: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN


II. Hướng dẫn Bài 6: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 6: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

Người ta chuyển 12 lít nước mắm từ thùng to vào các thùng loại 2 lít và 3 lít. Hỏi được bao nhiêu thùng 2 lít? Bao nhiêu thùng 3 lít?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Ngọc Ánh LỚP 2 Trường Tiểu học Cát Linh Đống Đa, Hà Nội 10 1 00:06:50
Nguyễn Xuân Thành LỚP 3 Trường Tiểu học Phúc Đồng Long Biên, Hà Nội 10 1 00:14:13
Le van huan LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Văn Lan Nam Định, Nam Định 10 1 00:37:14
phan hưng LỚP 2 Trường Tiểu học Cẩm Lạc Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 10 1 00:15:48
Dương Mai chi LỚP 2 Trường Tiểu học Dương Quang Gia Lâm, Hà Nội 10 1 00:45:19
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:04:58
Đặng Trí LỚP 1 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Đông, Hà Nội 10 1 00:49:04
phạm sang LỚP 2 Trường Tiểu học Phương Sơn 2 Lục Ngạn, Bắc Giang 10 1 00:05:54
cao thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Nam Cường Nam Trực, Nam Định 10 1 00:09:07
nguyễn kim anh LỚP 2 Trường Tiểu học Mai Động Hoàng Mai, Hà Nội 10 1 00:18:55
Nguyễn Quang Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Mỹ Tho, Tiền Giang 10 1 00:13:43
nguyễn Thị Thu Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Tam Xuân 1 Núi Thành, Quảng Nam 10 1 00:30:41
Trần Kỳ LỚP 2 Trường Tiểu học A Ba Chúc Tri Tôn, An Giang 10 1 00:23:37
Nguyễn Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thịnh Đán Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:41:20
Hoàng Diệp LỚP 2 Trường Tiểu học Hạnh Sơn Văn Chấn, Yên Bái 10 1 00:14:54
Đặng cúc LỚP 2 Trường Tiểu học Đông Mỹ Thanh Trì, Hà Nội 10 1 00:19:15
hà tùng quân LỚP 2 Trường Tiểu học Số 1 Vĩnh Ninh Quảng Ninh, Quảng Bình 10 1 00:14:38
TRẦN ĐỨC PHÚC LỚP 2 Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ Lệ Thủy, Quảng Bình 10 1 00:18:12
nguyen phuong anh LỚP 2 Trường Tiểu học Khánh Tiên Yên Khánh, Ninh Bình 10 1 00:08:22
nguyễn hưng đức MẪU GIÁO Trường Tiểu học Hải Hà Hải Hậu, Nam Định 10 1 00:44:33

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán