I. Toán » Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25


II. Hướng dẫn Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25

Chương 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Bài 5: 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5; 46+5; 56+25

Bài toán: Một phép cộng có tổng bằng 16. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn công Trường Thạch LỚP 2 Trường Tiểu học Trung Đô Vinh, Nghệ An 10 1 00:09:48
Phan Thao LỚP 2 Trường Tiểu học Lại Hùng Cường Bình Chánh, Hồ Chí Minh 10 1 00:32:44
HÀ CẨM TÚ LỚP 2 Trường Tiểu học An Thạnh A Bến Cầu, Tây Ninh 10 1 00:21:21
Trần Dương Khánh LỚP 2 Trường Tiểu học Nam Đào Nam Trực, Nam Định 10 1 00:19:04
LẠI Hoàng Lam LỚP 3 Trường Tiểu học Kiên Lương 3 Kiên Lương, Kiên Giang 10 1 00:36:11
Nguyễn Thùy Anh LỚP 2 Trường Tiểu học Toang Thắng Kim Động, Hưng Yên 10 1 00:15:09
Lưu Huyền Thành LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Lim Tiên Du, Bắc Ninh 10 1 00:05:46
Đậu Bá Hưng LỚP 2 Trường Tiểu học Yên Sơn Đô Lương, Nghệ An 10 1 00:29:43
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 1 00:22:12
NGUYỄN HỒ MINH HUY LỚP 2 Trường Tiểu học Đinh Văn 5 Lâm Hà, Lâm Đồng 10 1 00:35:25
le ngoc huyen my huyenmy LỚP 2 Trường Tiểu học Tiên Cát Việt Trì, Phú Thọ 10 1 00:09:03
ngô vy LỚP 2 Trường Tiểu học Đỗ Xuyên Thanh Ba, Phú Thọ 10 1 00:09:04
Nguyễn Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thịnh Đán Thái Nguyên, Thái Nguyên 10 1 00:34:56
Đoàn Nguyên Khánh LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Đình Chinh 10, Hồ Chí Minh 10 1 00:15:05
Nguyễn Đức Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Mạn Lạn Thanh Ba, Phú Thọ 10 1 00:03:02
Lưu Hân LỚP 2 Trường Tiểu học Ninh Lai Sơn Dương, Tuyên Quang 10 1 00:16:41
Bùi Lam Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Hồ A Kim Bảng, Hà Nam 10 1 00:47:42
trần trung nguyên LỚP 1 Trường Tiểu học Nam Trung Yên Cầu Giấy, Hà Nội 10 1 00:10:04
Vu tuan kiet Kiet LỚP 2 Trường Tiểu học Vũ Tây Kiến Xương, Thái Bình 10 2 00:09:04
HOÀNG TRUNG HIẾU LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Trường Tĩnh Gia, Thanh Hóa 10 2 00:07:24

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán