I. Toán » Bài 11 : THÁNG, NGÀY, GIỜ


II. Hướng dẫn Bài 11 : THÁNG, NGÀY, GIỜ

Chương 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
  Bài 11: THÁNG, NGÀY, GIỜ
Toán lớp 2 bài học ngày giờ tháng
Bé học xem giờ, tính toán, ngày thứ trong tuần, giúp học sinh biết tháng thiếu, tháng đủ, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Đào Gia Bảo LỚP 2 Trường Tiểu học Gia Cẩm Việt Trì, Phú Thọ 10 1 00:23:01
nguyễn Thị Thu Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Tam Xuân 1 Núi Thành, Quảng Nam 10 3 00:03:31
LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 10 5 00:02:42
Nguyễn Minh Tú LỚP 2 Trường Tiểu học Thủy An Đông Triều, Quảng Ninh 10 24 00:00:54
Nguyễn Thảo Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Ngọc Khánh Ba Đình, Hà Nội 9 1 00:18:41
Hoàng Đình Thanh LỚP 2 Trường Tiểu học Hồng Đà Tam Nông, Phú Thọ 9 1 00:29:36
dinhvinh trandinhvinh LỚP 3 Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 9 1 00:09:41
Phạm Huyền LỚP 2 Trường Tiểu học Cấn Hữu Quốc Oai, Hà Nội 9 1 00:29:25
Nghiêm Thư LỚP 2 Trường Tiểu học Châu Giang B Duy Tiên, Hà Nam 9 1 00:29:48
Nguyễn Tuấn Kiệt LỚP 3 Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh 1 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 9 1 00:11:07
Đặng Minh Nhật LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 9 1 00:18:52
cao thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Nam Cường Nam Trực, Nam Định 9 1 00:11:51
Nguyễn Xuân Thành LỚP 3 Trường Tiểu học Phúc Đồng Long Biên, Hà Nội 9 1 00:21:23
Pi Kg LỚP 2 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Tân Phú, Hồ Chí Minh 9 1 00:17:35
Nguyễn Tuấn Long LỚP 2 Trường Tiểu học Dịch Vọng B Cầu Giấy, Hà Nội 9 1 00:16:10
Hoàng Minh Thuận LỚP 2 Trường Tiểu học xã Tân Lập Bắc Sơn, Lạng Sơn 9 1 00:19:50
Nguyễn Hoài An LỚP 2 Trường Tiểu học Kiến Hưng Hà Đông, Hà Nội 9 1 00:24:05
Trần Bình Khánh Vy LỚP 2 Trường Tiểu học Quảng Tùng Quảng Trạch, Quảng Bình 9 1 00:08:41
Nguyen Ha Khanh LỚP 2 Trường Tiểu học Văn Khê Hà Đông, Hà Nội 9 2 00:02:04
Lương Hải Phong LỚP 1 Trường Tiểu học Chu Văn An Tây Hồ, Hà Nội 9 2 00:13:03

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán