LỚP 2

Nhằm mục đích hỗ trợ các em nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn chương trình giảm tải được quy định trong các văn bản quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo từ năm 2011-2012 đến nay. Mặt khác việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập cần được tập trung thực hiện qua các kỳ kiểm tra định kỳ trong năm học, để đạt được kết quả cao các em cần được ôn luyện các kiến thức đã học, trong tâm của chương trình với mục đích đó chung tôi tạo ra các đề ôn luyện một cách ngẫu nhiên nằm trong chương trình học, để các em có thể tự luyện, đảm bảo khách quan, nắm vững kiến thức, Ngoài ra cấu trúc đề thi ôn tập có bài cuối dành cho những học sinh thông minh, xuất sắc về môn toán.

Trong quá trình tính toán không chắc không tránh khỏi những thiết sót. chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ, góp ý chân thành của giáo viên, phụ huynh học sinh và bạn đọc, để website ngày càn có ích và hoàn thiện hơn.

Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 1) Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 1)

Đề kiểm tra toán lớp 2, giữa học kỳ 1

Bài 1

a). Viết số ..., ..., ..., ..., ..., vào ô trống theo thứ tự từ bé đến lớn:

b). Viết số ..., ..., ..., ..., ..., vào ô trống theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 2: Đặt rồi tính:

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng?

Bài 4: Bao lớn có ... kg gạo. Bao bé có ... kg gạo. Hỏi 2 bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5: Dạng toán hình học

Bài 6: toán khó

Luyện tập
Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2) Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2)

Cấu trúc đề thì kiểm tra toán lớp 2, giữa học kỳ 1, phép cộng có nhớ(Đề 2A)

Bài 1: Điền dấu >, <, = vào ô trống

Bài 2: Nối phép tính

Bài 3: Tính nhẩm

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được ... lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng ... lít dầu. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Dạng toán hình học

Bài 6: Lan nhiều hơn Huệ 10 tuổi, Mai ít hơn Lan 4 tuổi. Hỏi Mai nhiều hơn Huệ bao nhiêu tuổi?

Luyện tập
Đề kiểm tra giữa học kỳ 1(Dạng 3) Đề kiểm tra giữa học kỳ 1(Dạng 3)

Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

Bài 2: Đặt rồi tính:

Bài 3: Tính nhẩm

Bài 4: Giải bài toán theo sơ đồ sau:

Bài 5:  Hình học

Bài 6: Viết các số 1; 2; 3; 4; 5; 6. vào mỗi ô trống trên hình tam giác bên dưới sao cho tổng các số trên mỗi cạnh của hình tam giác đều bằng 9.

Luyện tập
Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4) Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 4)

Mỗi đề thi là một dạng bài tập

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống?

Bài 2: Đặt rồi tính tổng biết các số hạng là:

Bài 3: Nối phép tính trong hình chữ nhật với kết quả đúng trong hình tròn?

Bài 4: Mẹ hái được ... quả cam. Anh hái được ... quả cam. Hỏi cả hai người hái được bao nhiêu quả cam?

Bài 5: Hình vẽ bên có:

a). Có ...... hình vuông
b). Có ...... hình chữ nhật.
Bài 6: Tổng của hai số là số liền sau số ... . Số hạn thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số. Số hạn thứ hai là số bao nhiêu?
Luyện tập
Đề thi online toán lớp 2 giữa học kỳ 1(Dạng 5) Đề thi online toán lớp 2 giữa học kỳ 1(Dạng 5)

Bài 1: Cái cặp nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2: Đặt rồi tính: 33 và 62; 19 và 21...

Bài 3: Tính 43+28= ...; 56+19=...

Bài 4: Viết số thích hợp vào dấu chấm.

Hình vẽ bên có: 

a). Có ...... hình chữ nhật
b). Có ...... hình tứ giác.
 
Bài 5: Khi Mẹ 30 tuổi thì con được 7 tuổi. Hỏi lúc mẹ 25 tuổi thì con bao nhiêu tuổi?

 

Luyện tập