I. Ôn tập toán » Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2)


II. Hướng dẫn Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2)

Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2)

Cấu trúc đề thì kiểm tra toán lớp 2, giữa học kỳ 1, phép cộng có nhớ(Đề 2A)

Bài 1: Điền dấu >, <, = vào ô trống

Bài 2: Nối phép tính

Bài 3: Tính nhẩm

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được ... lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng ... lít dầu. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Dạng toán hình học

Bài 6: Lan nhiều hơn Huệ 10 tuổi, Mai ít hơn Lan 4 tuổi. Hỏi Mai nhiều hơn Huệ bao nhiêu tuổi?


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Quang Thao Vy LỚP 3 Trường Tiểu học Đại Cương Kim Bảng, Hà Nam 10 1 00:18:40
Võ Việt LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Pleiku, Gia Lai 9 1 00:19:16
pham anh huy LỚP 2 Trường Tiểu học Cửa Nam 1 Vinh, Nghệ An 9 1 00:13:50
Nguyễn Sơn Lâm LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Tuyên Quang, Tuyên Quang 9 1 00:05:37
Bùi Ngọc Kiều Khanh LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội 9 1 00:08:34
Dương Hà Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Lâm Ý Yên, Nam Định 9 1 00:09:48
Lê Gia Hưng LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Ái Tử Triệu Phong, Quảng Trị 9 1 00:26:59
phùng văn hiếu LỚP 2 Trường Tiểu học Dương Xá Gia Lâm, Hà Nội 9 1 00:18:27
Kiều Vũ Diệp Vy LỚP 2 Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 9 1 00:04:57
Đặng Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân, Hà Nội 9 1 00:10:57
Hoàng An Đông LỚP 2 Trường Tiểu học Xuân Dương Thanh Oai, Hà Nội 9 1 00:09:59
NGUYỄN MINH ANH LỚP 2 Trường Tiểu học Gia Khánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 9 1 00:14:55
Phùng Khôi Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn Hà Đông, Hà Nội 9 1 00:11:30
Bùi Lam Ngọc LỚP 2 Trường Tiểu học Lê Hồ A Kim Bảng, Hà Nam 9 1 00:22:26
Phạm Khánh Huyền LỚP 3 Trường Tiểu học Duy Phiên A Tam Dương, Vĩnh Phúc 9 2 00:12:04
Nguyễn Phương Thảo LỚP 2 Trường Tiểu học Thịnh Đán Thái Nguyên, Thái Nguyên 9 2 00:12:37
nguyễn Thị Thu Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Tam Xuân 1 Núi Thành, Quảng Nam 9 2 00:10:05
Nguyễn Khang LỚP 2 Trường Tiểu học Hùng Vương Cà Mau, Cà Mau 9 2 00:07:56
lê vương LỚP 2 Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 9 2 00:09:03
Võ Đại Hoàng LỚP 1 Trường Tiểu học Tây Lộc Huế, Thừa Thiên Huế 9 2 00:04:00

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Ôn tập toán