I. Ôn tập toán » Đề thi online toán lớp 2 giữa học kỳ 1(Dạng 5)


II. Hướng dẫn Đề thi online toán lớp 2 giữa học kỳ 1(Dạng 5)

Đề thi online toán lớp 2 giữa học kỳ 1(Dạng 5)

Bài 1: Cái cặp nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2: Đặt rồi tính: 33 và 62; 19 và 21...

Bài 3: Tính 43+28= ...; 56+19=...

Bài 4: Viết số thích hợp vào dấu chấm.

Hình vẽ bên có: 

a). Có ...... hình chữ nhật
b). Có ...... hình tứ giác.
 
Bài 5: Khi Mẹ 30 tuổi thì con được 7 tuổi. Hỏi lúc mẹ 25 tuổi thì con bao nhiêu tuổi?

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hồ Thủy Tiên LỚP 1 Trường Tiểu học Kim Đồng Quỳnh Nhai, Sơn La 10 1 00:19:09
Lê Hạ Vi LỚP 2 Trường Tiểu học Đăk Roong Kbang, Gia Lai 10 1 00:14:57
trương hiếu LỚP 2 Trường Tiểu học Vạn Điểm Thường Tín, Hà Nội 10 1 00:12:24
Bùi Ngọc Kiều Khanh LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thanh Xuân, Hà Nội 10 1 00:10:10
CAO QUỐC KHÁNH LỚP 2 Trường Tiểu học Trừ Văn Thố Bàu Bàng, Bình Dương 10 1 00:51:26
Phạm Sang LỚP 2 Trường Tiểu học Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội 10 1 00:08:33
Dương Hà Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Thị trấn Lâm Ý Yên, Nam Định 10 1 00:07:36
le Hoang hoa LỚP 2 Trường Tiểu học Trần Tế Xương Nam Định, Nam Định 10 1 00:35:02
Lê Khải Nguyên LỚP 2 Trường Tiểu học Phong Vân Ba Vì, Hà Nội 10 1 00:10:06
lê thảo vy LỚP 2 Trường Tiểu học La Văn Cầu Ea Kar, Đắk Lắk 10 1 00:41:01
Lương Nghĩa LỚP 2 Trường Tiểu học Mỹ Hoà 1 Tháp Mười, Đồng Tháp 10 1 00:23:19
Phạm Như Quỳnh LỚP 2 Trường Tiểu học Hồng Hà Đan Phượng, Hà Nội 10 1 00:28:31
Trần Như ý LỚP 2 Trường Tiểu học Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội 10 1 00:13:14
Kiều Vũ Diệp Vy LỚP 2 Trường Tiểu học Cần Kiệm Thạch Thất, Hà Nội 10 1 00:07:59
Đặng Trí LỚP 1 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Đông, Hà Nội 10 1 00:15:52
Đặng Ngọc Diệp LỚP 2 Trường Tiểu học Liên Hòa Yên Hưng, Quảng Ninh 10 1 00:07:08
Lê Thành Đạt LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 10 1 00:09:42
Nguyễn Khánh Ngọc LỚP 3 Trường Tiểu học Tân Lập Sông Lô, Vĩnh Phúc 10 1 00:05:43
Trần Văn Đức LỚP 2 Trường Tiểu học Quang Trung Hạ Long, Quảng Ninh 10 1 00:28:35
Phạm Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B Thanh Xuân, Hà Nội 10 1 00:05:56

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Ôn tập toán