I. Toán » Ước số chung và bội số chung


II. Hướng dẫn Ước số chung và bội số chung

Ước số chung và bội số chung

Tìm Ước Số Chung và Bội Số Chung - Cơ Bản Nhưng Quan Trọng

Trong toán học, việc hiểu và áp dụng khái niệm về ước số chung và bội số chung là rất quan trọng. Đặc biệt, trong việc giải các bài toán và làm các bài tập, kiến thức về ước số chung và bội số chung thường xuyên được áp dụng. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách tính và áp dụng chúng trong bài toán dưới đây.

Ước Số Chung (USC)

Ước số chung của hai hoặc nhiều số là số tự nhiên lớn nhất mà các số đó đều chia hết cho nó.

Ví dụ: Ước số chung của 12 và 18 là 6, vì 6 là số lớn nhất mà cả 12 và 18 đều chia hết cho nó.

Bội Số Chung (BSC)

Bội số chung của hai hoặc nhiều số là số tự nhiên nhỏ nhất mà tất cả các số đó đều chia hết cho nó.

Ví dụ: Bội số chung của 4 và 6 là 12, vì 12 là số nhỏ nhất mà cả 4 và 6 đều chia hết cho nó.

Cách Tìm Ước Số Chung và Bội Số Chung

Để tìm ước số chung và bội số chung, chúng ta có thể sử dụng phương pháp sau đây:

 1. Tìm Ước Số Chung (USC):

  • Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
  • Lập tích các tích thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.
  • Tích đó là ƯCLN phải tìm.
   • Ví dụ: Tìm ƯCLN(12, 30)
    12 = 2 x 2 x 3
    30 = 2 x 3 x 5
    Ta có: các thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.
    Vậy ƯCLN(12, 30) = 2 x 3 = 6
 2. Tìm Bội Số Chung (BSC):

  • Liệt kê tất cả các bội số của các số đó.
  • Chọn bội số chung nhỏ nhất trong các số đó.
  • Nhân bội số chung nhỏ nhất với 1,2... ta được tập hợp bội số chung
   • Ví dụ Tìm BCNN(20;54)
    Giải:
    20=22.5
    54 = 2.33
    BCNN(20;54)= 22. 33.5=540
   • Ta nhân bộ số chung nhỏ nhất 540, 540x2, 540x3 ta được tập hợp bội số chung

Ví dụ về Bài Toán Áp Dụng

Bây giờ, hãy giải một bài toán thực tế để hiểu rõ hơn về cách áp dụng ước số chung và bội số chung.

Bài toán: Hãy tìm ước số chung và bội số chung của các số 24 và 36.

Giải pháp:

 1. Ước số chung (USC):

  • Ước số chung của 24 và 36 là 12, vì 12 là số lớn nhất mà cả 24 và 36 đều chia hết cho nó.
 2. Bội số chung (BSC):

  • Bội số chung của 24 và 36 là 72, vì 72 là số nhỏ nhất mà cả 24 và 36 đều chia hết cho nó.

Như vậy, ước số chung của 24 và 36 là 12 và bội số chung của chúng là 72.

Kết Luận

Khái niệm về ước số chung và bội số chung không chỉ đơn giản mà còn rất quan trọng trong toán học. Việc hiểu và áp dụng chúng sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán và tìm ra những giải pháp chính xác. Chúc các bạn thành công trong việc học tập và rèn luyện kỹ năng toán học!

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

minhviendn:

Bài này quá khó hè

10/04/2024 15:51:38

quang090578:

Bạn pahir làm bài trước cho tốt đã, mới làm bài này đươc. Cần chuẩn bị giấy bút để tính

10/04/2024 15:54:23


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán