I. Toán » Bài 2: 1. Cách ghi các số tự nhiên


II. Hướng dẫn Bài 2: 1. Cách ghi các số tự nhiên

Khái niệm và thuật ngữ

  • Hệ thập phân
  • Chữ số Ả Rập
  • Số La Mã, chữ số la Mã

KIến thức và kỷ năng

  • Nhận biết giá trị các chữ số của một số tự nhiên trong hệ thập phân
  • Biểu diễn các số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó
  • Đọc viết Số La Mã từ 1 đến 30

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 40 52 00:03:53
trần trà LỚP 6 Trường THCS Văn Tiến Yên Lạc, Vĩnh Phúc 11 15 00:08:07
Phùng Hằng LỚP 3 Trường Tiểu học Gia Khánh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 10 12 00:05:38
Ha phuong LỚP 6 Trường THCS Khánh Thuỷ Yên Khánh, Ninh Bình 6 8 00:05:53
Trương Khánh An LỚP 2 Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì Tân Phú, Hồ Chí Minh 3 3 00:01:19
Quản Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Thanh Cao Thanh Oai, Hà Nội 3 5 00:02:27
bùi an LỚP 7 Trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn Kỳ Sơn, Nghệ An 2 3 00:01:56
Hồ Quang Anh LỚP 6 Trường THCS Vĩnh Khúc Văn Giang, Hưng Yên 1 1 00:00:32
Nguyễn Ngọc Hân LỚP 3 Trường Tiểu học Hồng Thành Yên Thành, Nghệ An 1 3 00:01:30
Nguyễn Minh Tú LỚP 6 Trường THCS Định Công Hoàng Mai, Hà Nội 1 3 00:00:44

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán