I. Toán » Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên


II. Hướng dẫn Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

  1. Phép cộng, số hạng, tổng
  2. Phép trừ, số bị trừ, số trừ, hiệu
  3. Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

Bài tập:

  • Thực hiện phép cộng và phép trừ số tự nhiên
  • Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, để tính nhẩm, tính hợp lý
  • Giải quyết một số vấn đề thực tiển gắn với việc thực hiện phép cộng và phép trừ.

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 21 11 00:02:23
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 15 00:00:02
Hoàng Phương Vy 6/13 Trường THCS Tân Phú Đồng Xoài, Bình Phước 8 4 00:04:50

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán