I. Toán » Bội số và ước số


II. Hướng dẫn Bội số và ước số

Bội số và ước số

Trong toán học, bội số và ước số là hai khái niệm cơ bản mà học sinh lớp 6 thường gặp phải. Việc hiểu rõ về bội số và ước số không chỉ giúp học sinh giải các bài toán một cách dễ dàng mà còn áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bội số và ước số thông qua các quy tắc, bài toán và ứng dụng của chúng.

Bội số là gì?

Định nghĩa

Bội số của một số là kết quả của việc nhân số đó với một số nguyên dương bất kỳ. Nói cách khác, bội số là các số mà khi chia hết cho số ban đầu thì được một số nguyên dương.

Quy tắc tìm bội số của một số

Để tìm bội số của một số, chúng ta có thể nhân số đó với các số nguyên dương từ 1 trở đi và liệt kê các kết quả. Ví dụ, bội số của 5 là: 5, 10, 15, 20, ...

Bài toán về bội số

Hãy tính bội số chung nhỏ nhất của 6 và 8.

Số Bội số của số 6 Bội số của số 8
1 6 8
2 12 16
3 18 24
4 24 32
5 30 40
... ... ...

Từ bảng trên, ta thấy bội số chung nhỏ nhất của 6 và 8 là 24.

Ước số là gì?

Định nghĩa

Ước số của một số là các số tự nhiên mà khi chia số đó cho các số đó thì được một số nguyên dương.

Quy tắc tìm ước số của một số

Để tìm ước số của một số, chúng ta có thể chia số đó cho các số tự nhiên từ 1 trở đi và liệt kê các ước số. Ví dụ, ước số của 12 là: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Bài toán về ước số

Hãy tính ước số chung lớn nhất của 24 và 36.

Số Ước số của số 24 Ước số của số 36
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
6 6 6
8 8 8
12 12 12
24 24 24
    36

Từ bảng trên, ta thấy ước số chung lớn nhất của 24 và 36 là 12.

Quy tắc tìm bội số của một số

Để tìm bội số của một số, chúng ta có thể áp dụng các quy tắc sau:

 1. Nhân số đó với các số nguyên dương từ 1 trở đi: Bội số của một số sẽ bao gồm chính số đó và các bội số của nó.
 2. Liệt kê các bội số và tìm ra bội số chung nhỏ nhất: Để tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số, chúng ta cần liệt kê các bội số của từng số và chọn ra bội số chung nhỏ nhất.

Quy tắc tìm ước số của một số

Để tìm ước số của một số, chúng ta có thể áp dụng các quy tắc sau:

 1. Chia số đó cho các số tự nhiên từ 1 trở đi: Ước số của một số sẽ bao gồm chính số đó và các ước số của nó.
 2. Liệt kê các ước số và tìm ra ước số chung lớn nhất: Để tìm ước số chung lớn nhất của hai số, chúng ta cần liệt kê các ước số của từng số và chọn ra ước số chung lớn nhất.

Bài toán về bội số và ước số

Hãy xem xét một bài toán về bội số và ước số để hiểu rõ hơn về cách áp dụng kiến thức này:

Bài toán: Tìm bội số chung nhỏ nhất của 9 và 15.

Giải pháp:

 • Bội số của 9: 9, 18, 27, 36, 45, ...
 • Bội số của 15: 15, 30, 45, 60, ...

Ta thấy bội số chung nhỏ nhất của 9 và 15 là 45.

Ứng dụng của bội số và ước số trong cuộc sống

Bội số và ước số không chỉ là khái niệm trong sách giáo khoa mà còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số ví dụ về việc áp dụng bội số và ước số:

 1. Sắp xếp thời gian: Khi bạn muốn biết thời gian cần để hoàn thành một công việc dựa trên bội số của thời gian làm việc của bạn và của đồng nghiệp.
 2. Quản lý tài chính: Áp dụng ước số để phân tích chi tiêu hàng tháng và tìm ra cách tiết kiệm hiệu quả.
 3. Thiết kế lịch trình: Sử dụng bội số để xác định thời gian di chuyển giữa các địa điểm và lập kế hoạch đi lại một cách hợp lý.

Thực hành tìm bội số và ước số

Để nắm vững kiến thức về bội số và ước số, hãy thực hành các bài tập sau:

Bài tập 1: Tìm bội số chung nhỏ nhất của 12 và 18.

Giải pháp:

 • Bội số của 12: 12, 24, 36, 48, ...
 • Bội số của 18: 18, 36, 54, 72, ...

Ta thấy bội số chung nhỏ nhất của 12 và 18 là 36.

Bài tập 2: Tìm ước số chung lớn nhất của 20 và 30.

Giải pháp:

 • Ước số của 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20
 • Ước số của 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

Ta thấy ước số chung lớn nhất của 20 và 30 là 10.

Mẹo nhớ về bội số và ước số

Để dễ dàng nhớ về bội số và ước số, hãy áp dụng những mẹo sau:

 • Bội số: Bội số luôn lớn hơn hoặc bằng số gốc.
 • Ước số: Ước số luôn nhỏ hơn hoặc bằng số gốc.

Trắc nghiệm kiến thức về bội số và ước số

Hãy kiểm tra kiến thức của bạn với các câu hỏi sau:

 1. Bội số chung nhỏ nhất của 4 và 6 là bao nhiêu?
 2. Ước số chung lớn nhất của 15 và 25 là bao nhiêu?
 3. Liệt kê các bội số của 7.
 4. Tìm ước số của 18.
 5. Bội số chung nhỏ nhất của 9 và 12 là bao nhiêu?

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về bội số và ước số trong toán học lớp 6. Việc nắm vững kiến thức về bội số và ước số không chỉ giúp học sinh giải các bài tập một cách dễ dàng mà còn áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khái niệm quan trọng này.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 4 01:41:53

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán