I. Toán » Bài 3: Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên(Tập hợp)


II. Hướng dẫn Bài 3: Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên(Tập hợp)

  • Điểm biểu diễn một số
  • Hai số tự nhiên liên tiếp
  • Số liền trước, số liền sau
  • Nhận biết thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
  • So sánh hai số tự nhiên
  • Liệt kê các phần tử của tập hợp

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn minh phùng LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Trãi Nghi Xuân, Hà Tĩnh 14 20 00:02:33
nguyễn tiến LỚP 3 Trường Tiểu học Lộc Thanh 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng 10 14 00:04:50
Nguyen Dinh Minh 5/1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 2 00:02:27

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán