Toán lớp 6 » Bài 3: Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên(Tập hợp)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn minh phùng Trường THCS Nguyễn Trãi Nghi Xuân, Hà Tĩnh 14 20 00:02:33
nguyễn tiến Trường Tiểu học Lộc Thanh 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng 10 14 00:04:50
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 1 2 00:02:27
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên(Tập hợp) ↓↑
  • Điểm biểu diễn một số
  • Hai số tự nhiên liên tiếp
  • Số liền trước, số liền sau
  • Nhận biết thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
  • So sánh hai số tự nhiên
  • Liệt kê các phần tử của tập hợp

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán lớp 6