Toán lớp 6 » Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 22 11 00:01:27
Phạm Minh Quân Trường Tiểu học Trung Thành Thái Nguyên, Thái Nguyên 11 6 00:21:56
Đặng Quỳnh Như Trường THCS Tam Dơn Núi Thành, Quảng Nam 2 2 00:07:14
Hồ Sỹ Thịnh Trường Tiểu học Thượng Sơn Đô Lương, Nghệ An 1 1 00:03:25
Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên ↓↑

Phép nhân thừa số tích

  • Tính chất giao hoán kết hợp của phép nhân
  • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
  • Phép chia hết, phép chia có dư
  • Số bị chia, số chia, thương, số dư

Bài tập:

  • Thực hiện phép nhân hai số tự nhiên
  • Thực hiện phép chia hai số tự nhiên( chia hết và chia có dư)
  • Áp dựng tính chất của phép nhân và phép chia trong tính toán(tính nhẫm, tính hợp lí)
  • Giải quyết được những vấn đề thực tiển, gắn với việc thực hiện phép nhân và phép chia số tự nhiên

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

Toán lớp 6