I. Toán » Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên


II. Hướng dẫn Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Phép nhân thừa số tích

  • Tính chất giao hoán kết hợp của phép nhân
  • Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
  • Phép chia hết, phép chia có dư
  • Số bị chia, số chia, thương, số dư

Bài tập:

  • Thực hiện phép nhân hai số tự nhiên
  • Thực hiện phép chia hai số tự nhiên( chia hết và chia có dư)
  • Áp dựng tính chất của phép nhân và phép chia trong tính toán(tính nhẫm, tính hợp lí)
  • Giải quyết được những vấn đề thực tiển, gắn với việc thực hiện phép nhân và phép chia số tự nhiên

 


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Do Ha Truc Vy LỚP 4 Trường Tiểu học Hưng Hòa Bàu Bàng, Bình Dương 22 11 00:01:27
Phạm Minh Quân LỚP 1 Trường Tiểu học Trung Thành Thái Nguyên, Thái Nguyên 11 6 00:21:56
Hoàng Phương Vy 6/13 Trường THCS Tân Phú Đồng Xoài, Bình Phước 4 2 00:02:36
Đặng Quỳnh Như LỚP 6 Trường THCS Tam Dơn Núi Thành, Quảng Nam 2 2 00:07:14
Hồ Sỹ Thịnh LỚP 3 Trường Tiểu học Thượng Sơn Đô Lương, Nghệ An 1 1 00:03:25

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán