I. Toán » Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9


II. Hướng dẫn Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trong toán học, việc hiểu và áp dụng các quy tắc chia hết là một kỹ năng quan trọng giúp chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác. Trên thực tế, có những quy tắc đơn giản giúp chúng ta xác định được một số tổng quát về việc chia hết cho các số nguyên như 3 và 9. Trên thực tế, việc áp dụng các quy tắc này không chỉ giúp chúng ta trong việc tính toán mà còn giúp rèn luyện tư duy logic và khả năng suy luận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thực hành kỹ năng chia hết cho 3 và cho 9 để nắm vững hơn về chủ đề này.

Chia hết cho 3

Quy tắc chia hết cho 3

Khi một số tự nhiên chia hết cho 3, tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 3. Đây là một quy tắc đơn giản giúp chúng ta kiểm tra xem một số có chia hết cho 3 hay không một cách nhanh chóng. Ví dụ, số 123 (1 + 2 + 3 = 6) chia hết cho 3 vì tổng các chữ số là 6.

Ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn về quy tắc chia hết cho 3, chúng ta cùng xem qua một ví dụ minh họa sau đây:

Số ban đầu Tổng các chữ số Kết quả
246 2 + 4 + 6 = 12 Chia hết cho 3
357 3 + 5 + 7 = 15 Chia hết cho 3
489 4 + 8 + 9 = 21 Chia hết cho 3

Như vậy, từ các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng nếu tổng các chữ số của một số là một bội số của 3 thì số đó sẽ chia hết cho 3.

Chia hết cho 9

Quy tắc chia hết cho 9

Tương tự như quy tắc chia hết cho 3, khi một số tự nhiên chia hết cho 9, tổng các chữ số của số đó cũng chia hết cho 9. Điều này giúp chúng ta kiểm tra một cách dễ dàng xem một số có chia hết cho 9 hay không. Ví dụ, số 135 (1 + 3 + 5 = 9) chia hết cho 9 vì tổng các chữ số là 9.

Ví dụ minh họa

Chúng ta cùng xem qua một số ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về quy tắc chia hết cho 9:

Số ban đầu Tổng các chữ số Kết quả
234 2 + 3 + 4 = 9 Chia hết cho 9
567 5 + 6 + 7 = 18 Chia hết cho 9
891 8 + 9 + 1 = 18 Chia hết cho 9

Từ các ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng nếu tổng các chữ số của một số là một bội số của 9 thì số đó sẽ chia hết cho 9.

Áp dụng vào thực hành

Bài tập về chia hết cho 3

Để rèn luyện kỹ năng chia hết cho 3, chúng ta có thể thực hành qua các bài tập sau:

  1. Hãy kiểm tra xem các số sau đây có chia hết cho 3 không: 126, 258, 369.
  2. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 3.
  3. Cho số n = 123456789. Tính tổng các chữ số của số n.

Dưới đây là bảng kết quả của các bài tập trên:

Câu hỏi Kết quả
1. Kiểm tra chia hết cho 3: 126, 258, 369 Có, Không, Có
2. Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3 có ba chữ số 102
3. Tính tổng các chữ số của số n = 123456789 45

Bài tập về chia hết cho 9

Để thực hành kỹ năng chia hết cho 9, chúng ta có thể giải các bài tập sau:

  1. Kiểm tra xem các số sau đây có chia hết cho 9 không: 189, 297, 405.
  2. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 9.
  3. Cho số n = 987654321. Tính tổng các chữ số của số n.

Dưới đây là bảng kết quả của các bài tập về chia hết cho 9:

Câu hỏi Kết quả
1. Kiểm tra chia hết cho 9: 189, 297, 405 Có, Có, Không
2. Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 9 có ba chữ số 108
3. Tính tổng các chữ số của số n = 987654321 45

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng thực hành kỹ năng chia hết cho 3 và cho 9 thông qua việc áp dụng quy tắc đơn giản về tổng các chữ số của một số. Việc nắm vững quy tắc này không chỉ giúp chúng ta trong việc kiểm tra tính chia hết mà còn rèn luyện tư duy logic và khả năng suy luận. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng toán học của mình.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Toán