HỌC TIẾNG ANH - School Life - Giao tiếp ở trường


Chào mừng bạn đến với chương trình học tiếng anh cùng GogoEdu, trang web học tiếng Anh qua hội thoại, nơi ngôn ngữ được học một cách tự nhiên và sinh động!

Tại đây, chúng tôi tin rằng học tiếng Anh thông qua các tình huống giao tiếp thực tế là cách tốt nhất để phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Với chương trình "20 bài hội thoại cho học sinh ở trường học", chúng tôi mang đến cho bạn một hành trình khám phá tiếng Anh qua những chủ đề gần gũi và quen thuộc hàng ngày tại trường học.

Tính năng nổi bật của chương trình:

  • Hội thoại đa dạng: Từ những câu hỏi cơ bản như "Do you go to college?" đến những tình huống đời thường như "Tôi bị mất một cây viết", mỗi bài hội thoại đều được thiết kế để bạn có thể luyện tập và ứng dụng ngay lập tức.
  • Thực tiễn và ứng dụng cao: Các chủ đề được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với môi trường học đường và cuộc sống của học sinh, từ "Đồ dùng học tập" đến "Làm bài tập về nhà", giúp học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn hiểu được cách sử dụng chúng trong thực tiễn.
  • Tương tác và hỗ trợ trực tuyến: Mỗi bài học đi kèm với các hoạt động tương tác như trò chơi, quiz và bài tập thực hành, cùng hệ thống hỗ trợ trực tuyến để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
  • Phù hợp với mọi trình độ: Dù bạn mới bắt đầu hay đã có nền tảng tiếng Anh, chương trình này sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả và hoàn toàn miễn phí.

Hãy tham gia nếu thấy bổ ích bạn giới thiệu bạn bè ngay khi có thể để cùng học tiếng anh ngay hôm nay để không chỉ học tiếng Anh, mà còn trải nghiệm và khám phá ngôn ngữ trong một môi trường thực tế, sinh động và hấp dẫn. Đăng ký và bắt đầu học ngay ghi điểm vào bảng vàng danh sách học tập cả nước, để mở rộng khả năng giao tiếp và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai của bạn!

GogoEdu- Nơi tiếng Anh được học một cách tự nhiên và hiệu quả!

Trọng lực là gì

A: Gravity is very important.
B: What is gravity?
A: It's the force that pulls everything down.
B: I don't understand.
A: If you pour water into a glass, the water goes down into the glass.
B: Of course it does.
A: Without gravity, the water would go up.
B: You're joking.
A: Without gravity, you would go up.
B: What do you mean?
A: You would float into the sky like a balloon.
B: That would be fun!

Do you go to college?

A: Do you go to college?
B: Yes, I do.
A: What college do you go to?
B: I go to Ho Chi Minh City University of Education
A: Do you like it?
B: Oh, yes, I really like it.
A: Why do you like it?
B: Because it has great teachers.
A: What else?
B: I like all my classmates, too.
A: Anything else?
B: Yes. It's not expensive!

Tôi bị mất một cây viết

A: I lost my new pen.
B: Where did you lose it?
A: I don't know.
B: When did you lose it?
A: I think I lost it today. I used it yesterday.
B: Did you check all your pockets?
A: I checked all my pockets.
B: Did you look in your desk?
A: Yes. It isn't there, either.
B: It's probably around somewhere.
A: Oh, well, it only cost me ten thousands.
B: Only ten thousands? Don't even look for it.

I can't read my book - Tôi không thể đọc sách

A: I can't read my book.
B: Turn on the light.
A: The light is on.
B: Open the book.
A: The book is open.
B: See an eye doctor.
A: That's what I need to do.
B: He'll give you a prescription for glasses.
A: I'll make an appointment tomorrow.
B: I'll get the yellow pages for an eye doctor.
A: Read the phone number to me.
B: I'll read it very loud, in case your hearing is getting bad, too.

School items - Đồ dùng học tập

A: What do you need for school?
B: I need pencils.
A: Anything else?
B: I need a notebook.
A: Do you need a pen?
B: No. I already have a pen.
A: Do you need a calculator?
B: No. The teacher doesn't permit calculators.
A: How about a dictionary?
B: No, we have a big dictionary in the classroom.
A: Well, I guess that's it.
B: Yes, that's all I need for now.

My pen is out of ink. - Bút của tôi hết mực

A: My pen is out of ink.
B: Shake it a couple of times.
A: I shook it. There is no more ink.
B: You can borrow mine.
A: Thank you. I'll buy a new one tomorrow.
B: What were you doing?
A: I was writing a letter.
B: Who were you writing to?
A: It's to my mom.
B: Tell her I said hello.
A: Okay. I'll return your pen when I'm done.
B: Take your time.

Have you done your homework? - Làm bài tập về nhà chưa con?

A: Have you done your homework?
B: Not yet.
A: Then why are you watching TV?
B: This is my favorite show.
A: Go do your homework.
B: But, mom!
A: You can watch TV after you do your homework.
B: But the show will be over.
A: There will be another show next week.
B: Please?
A: You know the rules.
B: I hate the rules! I can't wait till I grow up.

The Soldier - Người lính

A: I can't wait until I graduate.
B: Me too.
A: No more homework.
B: I hate homework.
A: Are you going to college?
B: I can't afford it.
A: Me neither.
B: So what are you going to do?
A: I'm joining the army.
B: You're kidding. You might get killed.
A: I don't think so. After I finish, I'll have enough money to go to college.
B: That's not a bad idea.

What is your major? - Chuyên ngành của bạn là gì?

A: What is your major?
B: English.
A: What are you going to do with an English major?
B: I'm going to be a teacher.
A: High school or middle school?
B: High school.
A: I teach high school English.
B: I didn't know that.
A: I started teaching five years ago.
B: How do you like it?
A: Do you see all this gray hair? It was totally black five years ago.
B: Maybe I'll teach middle school.

At the library - Ở thư viện

A: This is a huge library.
B: Yes, it has lots of rooms and lots of space.
A: And lots of books.
B: And lots of thieves.
A: What do you mean?
B: I mean, keep your belongings close to you.
A: The only thing in my backpack is used books.
B: But thieves don't know that.
A: They might think that I've got an iPod or laptop in there.
B: Now you're thinking.
A: You'd think a library would be safe from thieves.
B: Not even a church is safe from thieves.

How good is your math? Môn toán của bạn thế nào?

A: How good is your math?
B: I can add two and two.
A: So you're not very good at math?
B: I'm terrible at math.
A: Well, I need some help.
B: With what?
A: I'm taking a math course in school.
B: Well, you should ask your teacher or your classmates for help.
A: I can't do that.
B: Why not?
A: They might think I'm stupid.
B: They're not going to think that! They'll be glad to help you.

Do you believe in God? - Bạn có tin vào Chúa không?

A: Do you believe in God?
B: Of course.
A: Do you pray to God?
B: Occasionally.
A: When's that?
B: When I need something.
A: Like what?
B: Well, if I have a big test at school.
A: Does God answer your prayers?
B: Yes, I've passed all my tests.
A: Do you ever pray for money?
B: Not yet. I won't need to do that until I graduate from high school.

Hit and Run - Gây tai nạn rồi bỏ chạy

A: The cops finally found the husband.
B: What husband?
A: The husband of the driver who ran over two college students at 3 a.m.
B: Oh, yeah. The girl died instantly, and the boy is still in the hospital.
A: The husband said he tried to help the boy.
B: Yes, he pushed him off the hood of the car.
A: No, he said he gently placed the boy on the street.
B: So what? They still drove off.
A: The husband said a fire department was nearby.
B: So what? Did he dial 911?
A: He said he was thinking about it, but he didn't get around to it.
B: He didn't get around to turning himself in, either.

Read books - Đọc sách

A: How often do you read books?
B: I read books almost every night before I go to bed.
A: What’s your favorite type of book?
B: I love reading about different cultures.
A: What can you learn from books?
B: Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.
A: Where do you read books?
B: I read books at home, sometimes in the library.
A: What’s the most interesting book you have ever read?
B: I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999.
A: How long does it take you to finish a book?
B: Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book.
A: Do you usually bring books with you when you travel?
B: Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time.
A: Is there any bookstore or library in your area?
B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.

WebSite - What type of websites do you often search?

A: What type of websites do you often search for?
B: It varies depending on my goal. I prefer entertainment and education websites such as facebook.com, wikipedia.org and VOA Special English.
A: How long have you been using them?
B: I have been using these websites since I was a freshman at university.
A: What do you visit those websites for?
B: I use them to study online or relax after working.
A: What’s your favorite website?
B: I think it’s probably youtube.com.
A: Can you read websites in English?
B: Yes, I can. Most useful websites are written in English.
A: What’s the most popular website in your country?
B: I’m not quite sure, but I guess it would be facebook.com.
A: Do you think the youth should use websites as a reliable source of knowledge?
B: Not always, they should choose their sources carefully.

Read books

A: How often do you read books?
B: I read books almost every night before I go to bed.
A: What’s your favorite type of book?
B: I love reading about different cultures.
A: What can you learn from books?
B: Books can broaden my horizon about thousands of things around the world, and books are also my best friends.
A: Where do you read books?
B: I read books at home, sometimes in the library.
A: What’s the most interesting book you have ever read?
B: I think that would be Nepal, a book written about the country of Nepal, published in 1999.
A: How long does it take you to finish a book?
B: Well, it depends on the length of the book, but it usually takes me a week to finish a 300-page book.
A: Do you usually bring books with you when you travel?
B: Yes, I do. When I’m at the airport or bus station, I read books to kill time.
A: Is there any bookstore or library in your area?
B: Unfortunately, there are none near my house. The nearest one is 3 kilometers away.

Competition/Contest - Cuộc thi

A: What is the most impressive competition you’ve entered?
B: I took part in an eloquence competition, organized by my university last year.
A: What was it about?
B: The competition was to find out the best public speaker in the university.
A: Were there many participants in the competition?
B: Yes, there were around 500 participants totally.
A: What prize did you get?
B: Well, I didn’t get a very high price, but it didn’t matter, I was still happy with the result.
A: What could you learn from the competition?
B: I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking.
A: Did you have to prepare a lot for the competition?
B: Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot.
A: How did you know about the competition?
B: The competition was informed on the school poster.
A: Did you do your best then?
B: Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more.
A: Is the competition useful, in your opinion?
B: Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life.

__________________________________

Cuộc thi ấn tượng nhất mà bạn đã tham gia là gì?
Tôi đã tham gia một cuộc thi hùng biện, được tổ chức bởi trường đại học của tôi vào năm ngoái.
Cái đó nói về gì thế?
Cuộc thi là để tìm ra diễn giả tốt nhất trong trường đại học.
Có nhiều người tham gia cuộc thi không?
Vâng, có khoảng 500 người tham gia hoàn toàn.
Bạn đã nhận được giải thưởng gì?
Chà, tôi đã không nhận được một giải thưởng rất cao, nhưng nó không thành vấn đề, tôi vẫn hài lòng với kết quả này.
Bạn có thể học được gì từ cuộc thi?
Tôi đã học được cách phát triển ý tưởng cho bài phát biểu bên cạnh một số lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể khi nói trước công chúng.
Bạn đã phải chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi?
Vâng, tôi đã làm. Tôi đọc các tài liệu khác nhau về tài hùng biện, cũng như luyện tập rất nhiều.
Làm thế nào bạn biết về cuộc thi?
Cuộc thi đã được thông báo trong poster của trường.
Bạn đã làm tốt nhất của bạn sau đó?
Vâng tôi cũng nghĩ thế. Sau cuộc thi, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Theo bạn, sự cạnh tranh có hữu ích không?
Chắc chắn rồi. Nó giúp sinh viên học các kỹ năng mềm cũng như trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.