I. School Life - Giao tiếp ở trường » Do you go to college?


II. Hướng dẫn Do you go to college?

A: Do you go to college?
B: Yes, I do.
A: What college do you go to?
B: I go to Ho Chi Minh City University of Education
A: Do you like it?
B: Oh, yes, I really like it.
A: Why do you like it?
B: Because it has great teachers.
A: What else?
B: I like all my classmates, too.
A: Anything else?
B: Yes. It's not expensive!


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Hoàng Phương Chi LỚP 2 Trường Tiểu học Đông Vệ Thanh Hóa, Thanh Hóa 70 Write: 0, Read: 70 1 00:24:18
Nhiên Nguyễn LỚP 2 Trường Tiểu học Tạ Xá 2 Cẩm Khê, Phú Thọ 17 Write: 8, Read: 0 2 00:00:17
Nguyễn Hà Châu LỚP 3 Trường Tiểu học Nam Cường Yên Bái, Yên Bái 13 Write: 9, Read: 0 2 00:00:23
Huỳnh Minh LỚP 4 Trường Tiểu học Chu Văn An Pleiku, Gia Lai 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:29
Võ Thúy LỚP 2 Trường Tiểu học Mai Phụ Lộc Hà, Hà Tĩnh 9 Write: 9, Read: 0 1 00:00:26
pham khanh linh linh LỚP 3 Trường Tiểu học Cổ Bì Bình Giang, Hải Dương 4 Write: 4, Read: 0 2 00:00:51
Nguyen Duc huy LỚP 2 Trường Tiểu học Hòa Thạch A Quốc Oai, Hà Nội 3 Write: 3, Read: 0 1 00:00:29

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường