School Life - Giao tiếp ở trường học tiếng anh » Tôi bị mất một cây viết


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Tuanzata ._. Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 225 Write: 10, Read: 80 15 00:03:50
Ngô Trâm Trường Tiểu học số 1 Sơn Thành Đông Tây Hoà, Phú Yên 36 Write: 9, Read: 0 4 00:00:30
phạm xuân phương Trường Tiểu học Phạm Công Bình Yên Lạc, Vĩnh Phúc 19 Write: 10, Read: 0 2 00:00:25
nguyên viêt thanh Trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm, Hà Nội 17 Write: 8, Read: 0 2 00:00:40
nguyễn khánh Trường Tiểu học Mỹ Thành Yên Thành, Nghệ An 14 Write: 9, Read: 0 2 00:00:41
Lê Minh Phương Trường Tiểu học Đại Hợp Tứ Kỳ, Hải Dương 6 Write: 2, Read: 0 3 00:00:44
Ngô Hoàng Lộc dream Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 1 Write: 1, Read: 0 1 00:00:24
Tôi bị mất một cây viết ↓↑

A: I lost my new pen.
B: Where did you lose it?
A: I don't know.
B: When did you lose it?
A: I think I lost it today. I used it yesterday.
B: Did you check all your pockets?
A: I checked all my pockets.
B: Did you look in your desk?
A: Yes. It isn't there, either.
B: It's probably around somewhere.
A: Oh, well, it only cost me ten thousands.
B: Only ten thousands? Don't even look for it.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo

School Life - Giao tiếp ở trường học tiếng anh