I. School Life - Giao tiếp ở trường » Tôi bị mất một cây viết


II. Hướng dẫn Tôi bị mất một cây viết

A: I lost my new pen.
B: Where did you lose it?
A: I don't know.
B: When did you lose it?
A: I think I lost it today. I used it yesterday.
B: Did you check all your pockets?
A: I checked all my pockets.
B: Did you look in your desk?
A: Yes. It isn't there, either.
B: It's probably around somewhere.
A: Oh, well, it only cost me ten thousands.
B: Only ten thousands? Don't even look for it.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Tuanzata ._. LỚP 4 Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 225 Write: 10, Read: 80 15 00:03:50
Ngô Trâm LỚP 3 Trường Tiểu học số 1 Sơn Thành Đông Tây Hoà, Phú Yên 36 Write: 9, Read: 0 4 00:00:30
phạm xuân phương LỚP 3 Trường Tiểu học Phạm Công Bình Yên Lạc, Vĩnh Phúc 19 Write: 10, Read: 0 2 00:00:25
nguyên viêt thanh LỚP 5 Trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm, Hà Nội 17 Write: 8, Read: 0 2 00:00:40
nguyễn khánh LỚP 2 Trường Tiểu học Mỹ Thành Yên Thành, Nghệ An 14 Write: 9, Read: 0 2 00:00:41
Lê Minh Phương LỚP 2 Trường Tiểu học Đại Hợp Tứ Kỳ, Hải Dương 6 Write: 2, Read: 0 3 00:00:44
Ngô Hoàng Lộc dream LỚP 4 Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 1 Write: 1, Read: 0 1 00:00:24

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường