I. School Life - Giao tiếp ở trường » Have you done your homework? - Làm bài tập về nhà chưa con?


II. Hướng dẫn Have you done your homework? - Làm bài tập về nhà chưa con?

A: Have you done your homework?
B: Not yet.
A: Then why are you watching TV?
B: This is my favorite show.
A: Go do your homework.
B: But, mom!
A: You can watch TV after you do your homework.
B: But the show will be over.
A: There will be another show next week.
B: Please?
A: You know the rules.
B: I hate the rules! I can't wait till I grow up.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 81 Write: 0, Read: 81 1 00:02:33
Đặng Quỳnh Như LỚP 6 Trường THCS Tam Dơn Núi Thành, Quảng Nam 1 Write: 1, Read: 0 1 00:00:28

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường