I. School Life - Giao tiếp ở trường » Trọng lực là gì


II. Hướng dẫn Trọng lực là gì

A: Gravity is very important.
B: What is gravity?
A: It's the force that pulls everything down.
B: I don't understand.
A: If you pour water into a glass, the water goes down into the glass.
B: Of course it does.
A: Without gravity, the water would go up.
B: You're joking.
A: Without gravity, you would go up.
B: What do you mean?
A: You would float into the sky like a balloon.
B: That would be fun!


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Monkey D Luffy LỚP 6 Trường THCS Lê Quý Đôn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 89 Write: 0, Read: 89 1 00:02:46
Hoàng Phương Chi LỚP 2 Trường Tiểu học Đông Vệ Thanh Hóa, Thanh Hóa 59 Write: 0, Read: 59 1 00:05:22
Trần Bảo An LỚP 4 Trường Tiểu học Chất Bình Kim Sơn, Ninh Bình 50 Write: 8, Read: 0 8 00:00:23
lê lê hoàng dũng LỚP 4 Trường Tiểu học Đông Sơn Bỉm Sơn, Thanh Hóa 47 Write: 9, Read: 0 5 00:00:17
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:00:35
Lê Hữu Trí LỚP 2 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 9 Write: 9, Read: 0 2 00:00:42

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường