I. School Life - Giao tiếp ở trường » Competition/Contest - Cuộc thi


II. Hướng dẫn Competition/Contest - Cuộc thi

A: What is the most impressive competition you’ve entered?
B: I took part in an eloquence competition, organized by my university last year.
A: What was it about?
B: The competition was to find out the best public speaker in the university.
A: Were there many participants in the competition?
B: Yes, there were around 500 participants totally.
A: What prize did you get?
B: Well, I didn’t get a very high price, but it didn’t matter, I was still happy with the result.
A: What could you learn from the competition?
B: I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking.
A: Did you have to prepare a lot for the competition?
B: Yes, I did. I read various materials about eloquence, as well as rehearsed a lot.
A: How did you know about the competition?
B: The competition was informed on the school poster.
A: Did you do your best then?
B: Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more.
A: Is the competition useful, in your opinion?
B: Sure. It helps students learn soft skills as well as become more confident in life.

__________________________________

Cuộc thi ấn tượng nhất mà bạn đã tham gia là gì?
Tôi đã tham gia một cuộc thi hùng biện, được tổ chức bởi trường đại học của tôi vào năm ngoái.
Cái đó nói về gì thế?
Cuộc thi là để tìm ra diễn giả tốt nhất trong trường đại học.
Có nhiều người tham gia cuộc thi không?
Vâng, có khoảng 500 người tham gia hoàn toàn.
Bạn đã nhận được giải thưởng gì?
Chà, tôi đã không nhận được một giải thưởng rất cao, nhưng nó không thành vấn đề, tôi vẫn hài lòng với kết quả này.
Bạn có thể học được gì từ cuộc thi?
Tôi đã học được cách phát triển ý tưởng cho bài phát biểu bên cạnh một số lời khuyên về ngôn ngữ cơ thể khi nói trước công chúng.
Bạn đã phải chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi?
Vâng, tôi đã làm. Tôi đọc các tài liệu khác nhau về tài hùng biện, cũng như luyện tập rất nhiều.
Làm thế nào bạn biết về cuộc thi?
Cuộc thi đã được thông báo trong poster của trường.
Bạn đã làm tốt nhất của bạn sau đó?
Vâng tôi cũng nghĩ thế. Sau cuộc thi, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Theo bạn, sự cạnh tranh có hữu ích không?
Chắc chắn rồi. Nó giúp sinh viên học các kỹ năng mềm cũng như trở nên tự tin hơn trong cuộc sống.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thịnh LỚP 1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Chư Sê, Gia Lai 44 Write: 9, Read: 0 5 00:00:38
tran quynh HỌC TIẾNG ANH Trường Tiểu học Tân Phong Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 24 Write: 8, Read: 0 3 00:00:24
Hoàng Nguyên LỚP 1 Trường Tiểu học Hàm Kiệm Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 19 Write: 10, Read: 0 3 00:01:16
Đỗ Tuấn Mạnh LỚP 3 Trường Tiểu học Quang Trung Uông Bí, Quảng Ninh 10 Write: 10, Read: 0 1 00:01:19
lê vinh LỚP 2 Trường Tiểu học DL Hà Nội Ba Đình, Hà Nội 3 Write: 3, Read: 0 1 00:00:43

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

phamdangkhoa2018:

Vui

25/12/2021 21:34:35


V. Các bài học khác cùng chủ đề School Life - Giao tiếp ở trường